Domov
Odpoveď Obvodného úradu v Poprade na žiadosť o informácie - škoda spôsobená v Tichej a Kôprovej doline