Domov
Ľudská bariéra, ktorá mala zabrániť prechodu neonacistov na námestie SNP