Domov
Začína tvrdé vyjednávanie medzi autormi filmu a potenciálnym distribútorom - LZ VLK (sada nasledujúcich fotografií)