Domov
Odvolaním riaditeľov CHKO a NP bez vedomia odborov mohol byť porušený zákon