Domov
Súčasná legislatíva nezohľadňuje rozvoj turistických stredísk