Domov
Stratégia adaptácie - ilustračný obrázok - údolie Slatiny - mŕtve rameno