Domov
Škola občianskej iniciatívy učí mladých ľudí, ako se zapojiť do riešenia problémov vo svojom okolí