Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podporte hromadnú pripomienku občianskeho združenia AROPANE k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby aj pri vrtoch na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu bol povinne posudzovaný ich vplyv na životné prostredie.

Predloženou hromadnou pripomienkou žiadame Ministerstvo životného prostredia SR zmeniť navrhované znenie položky 16 v prílohe č. 8 kapitola 1 nasledovne:

V prílohe č. 8 kapitola 1 položka 16 znie:

Vrty (s výnimkou vrtov na skúmanie stability horninového prostredia, prieskumných vrtov pre stavby a závlahy, vrtov na monitoring hydrogeologického prostredia a vrtov pre životné prostredie) najmä:

  • vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd
  • vrty na ukladanie rádioaktívneho odpadu
  • vrty na zásobovanie vodou
  • vrty na ropu a horľavý zemný plyn

 

 

 

 

 

od 500 m

 

bez limitu

 

bez limitu

 

 

 

 

 

do 500 m

 

 

od 300 m

Hlavným dôvodom je, že vrty na ropu a zemný plyn bez ohľadu na to, či ide o prieskumné alebo ťažobné vrty, predstavujú činnosť, ktorá veľmi pravdepodobne bude mať vplyv na životné prostredie z dôvodu ich charakteru, veľkosti alebo umiestnenia. Takéto projekty musia byť posúdené z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie podľa európskej smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (článok 2 ods. 1 smernice 2011/92/EÚ).

Takisto žiadame zmenu pôvodne navrhovanej odrážky „– vrty na zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva“ na „– vrty na zásobovanie vodou“. Dôvodom je zosúladenie použitého výrazu so smernicou 2011/92/EÚ (preklad anglického výrazu „drilling for water supplies“).

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF. Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a podporiť aj na webstránke SLOV-LEX, právny a informačný portál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/692

Aby boli pripomienky brané ako zásadné, potrebujeme získať podporu aspoň 500 osôb a to najneskôr do piatka 22. júla 2016.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Raland Noga, AROPANE o.z., remenaros@gmail.com

Vladimír Ferko, AROPANE o.z., laco.ferko@gmail.com

Stanislav Tomko, AROPANE o.z., arbolito@azet.sk

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

  • Tatiana Arbe, Bratislava 5
  • Mária Pavlovská, Smilno
  • milos kucsera, košice
  • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
  • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures