Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / (ZBER PODPISOV BOL UKONČENÝ) PETÍCIA za okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v okrese Prievidza mimo banského odvetvia

(ZBER PODPISOV BOL UKONČENÝ) PETÍCIA za okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v okrese Prievidza mimo banského odvetvia

Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu vypracoval dokument s názvom „Transformácia regiónu hornej Nitry s pomocou využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov“, ktorá stanovuje postup pri transformácii regiónu.

V tejto súvislosti žiadame Vládu SR, aby:
 
 • Bezodkladne schválila útlm ekonomicky stratovej ťažby a spaľovania uhlia, ktoré majú negatívny
dopad na životné prostredie.
 • Urýchlene naštartovala všetky útlmové aktivity.
 • Finančne nepodporovala žiadne krátkodobé projekty zamerané na stimul baníckeho priemyslu.
 • Vytvorila podmienky na spravodlivú kompenzáciu sociálnych dôsledkov rodinám odkázaným na
prácu v banskom priemysle.
 • Požadovala dôslednú revitalizáciu životného prostredia a území zasiahnutých banskou činnosťou
a v tejto súvislosti eliminovala negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie regiónu hornej
Nitry.
 • Urýchlene začala s tvorbou nových pracovných miest v oblastiach mimo baníckeho priemyslu.
 
Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 
 
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v
znení neskorších predpisov je Ľuboš Hrdý, Opatovce nad Nitrou súp. č. 282, 972 02.
 
Petičný výbor: PhDr. Miroslava Masaryková, Opatovce nad Nitrou súp. č. 551, 972 02
Iveta Šípošová, Opatovce nad Nitrou súp. č. 172, 972 02
Ivan Kotrík, Opatovce nad Nitrou súp. č. 540, 972 02
Karol Škopec, Opatovce nad Nitrou súp. č. 351, 972 02
Miloš Polcer, Opatovce nad Nitrou súp. č. 82, 972 02,
Mgr. Dana Melišková – Opatovce nad Nitrou súp. č. 90, 972 02
Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures