Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka k návrhu Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu. [PRIPOMIENKA JE UKONČENÁ]

Hromadná pripomienka k návrhu Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu. [PRIPOMIENKA JE UKONČENÁ]

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK k navrhovanému materiálu „Kritéria udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu“.

Nenásytnosť štiepkarskej mafie nemá hraníc a na to, aby sa dostali k eurofondom, neštítia sa vyrobiť dokument v ktorom otvorene klamú. Nadhodnotili zásoby dreva a umelo podhodnotili súčasnú spotrebu a tak im vyšlo, že môžu kvôli štiepke rúbať ešte 2-násobne oproti súčasnosti. A zaplatili sme to my z našich daní.

Predložený dokument „Kritéria udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu“ umelo nadhodnocuje ročné množstvo disponibilných zdrojov palivovej dendromasy na Slovensku na úroveň 4,5 mil. ton ročne, pričom podľa iných dostupnými prameňov sa toto množstvo pohybuje na úrovni 2,2 mil. ton, čo je o 2,3 mil. ton (50 %) menej.

 

Druhým závažným problémom je výrazné podhodnotenie súčasnej spotreby palivovej dendromasy na Slovensku. Kým predkladaný dokument uvádza 2,4 mil. ton ročne, viaceré nezávislé zdroje (Zelená správa MPaRV SR, Databáza SHMÚ, Analýza LZ VLK) uvádzajú až 4 mil. ton, čo je až o 40 % viac.

 

Výsledkom je, že predložený dokument identifikoval voľné disponibilné zdroje palivovej dendromasy, no skutočnosť je taká, že už v súčasnosti spotreba palivovej dendromasy prekračuje dostupné zdroje minimálne o 45 %.

 

Vzhľadom na zjavné závažné rozpory a neprofesionálny prístup spracovateľa, žiadame predložený dokument „Kritéria udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu“ stiahnuť a vrátiť na prepracovanie.

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na webovom sídle OP KŽP:

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznamenie-o-zverejneni-navrhu-kriterii-udrzatelneho-vyuzivania-biomasy-v-regionoch-slovenska-pre-programy-sr-na-obdobie-2014-2020-spolufinancovane-z-esif-so-zameranim-na-drevnu-biomasu/

 

Aby mali naše pripomienky váhu, potrebujeme získať podporu čo najviac osôb a to najneskôr do piatka 07. októbra 2016.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

 

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

  • Katarína Ballayová,
  • Renata Puterova, Handlova
  • Pavol Putera, Handlova
  • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
  • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures