Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Petícia proti výstavbe nových priehrad na starom koryte Dunaja

Petícia proti výstavbe nových priehrad na starom koryte Dunaja

Verejnosť, ako aj odborníci, so znepokojením sledujú prípravu kontroverzného zámeru na prehradenie starého koryta Dunaja vodnými dielami. Znepokojujúce je najmä to, že zámer sa pripravuje v tichosti, bez odbornej diskusie, bez zapojenia špičkových pracovníkov vodohospodárskeho výskumu a najmä bez zapojenia dôležitých aktérov v území. Zámer je v priamom rozpore s výsledkami a závermi viacerých aktuálnych výskumných úloh a Európskych projektov. Takýto proces ignoruje súčasné vedecké poznatky a vrhá zlé svetlo na úroveň vodného hospodárstva a vodného staviteľstva na Slovensku.

Realizáciou tohto zámeru hrozí porušenie požiadaviek Európskej rámcovej smernice o vode, smernice o biotopoch, Belehradského dohovoru o režime plavby na Dunaji, dokumentov ako Spoločné vyhlásenie o hlavných zásadách rozvoja vnútrozemskej lodnej dopravy, ochrane životného prostredia v povodí rieky Dunaj a Manuál najlepšej praxe pri udržateľnom plánovaní vodných ciest. Okrem toho realizácia tohto zámeru ohrozí ďalšie zdroje pitnej podzemnej vody žitného ostrova a prakticky zlikviduje potenciál územia pre vznik Národného parku Podunajsko, ktorého vytvorenie podporuje široká skupina vedeckej obce a samospráv.

Nevhodnosť postupu správcu toku v tomto priestore dokazuje v týchto dňoch aj nezmyselný a drastický výrub brehových porastov Dunaja, ktorý tu správca toku realizuje pod pláštikom protipovodňovej ochrany. Takýto prístup považujeme na základe požiadaviek na adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu za neprijateľný a na základe dnešných vedeckých poznatkov za prekonaný.

Sme presvedčení, že profesionálna a intelektuálna úroveň a kapacita našich odborníkov rôznych relevantných odvetví umožňuje nájsť vhodné riešenie, ktoré dokáže splniť komplexné zadanie pre zachovanie a zlepšenie podmienok z hľadiska potrieb vodného hospodárstva, ekosystémov, športovej a rekreačnej plavby a teda aj smerníc EÚ, ktoré sú pre SR záväzné.

Vyzývame Ministra životného prostredia SR a Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku VD Gabčíkovo aby zastavili prípravu kontroverzného zámeru výstavby vodných diel v starom koryte Dunaja a aby začali proces definovania komplexného zadania na hľadanie optimálneho riešenia za účasti odborníkov a zástupcov zainteresovaných aktérov v danom území. Sme presvedčení, že realizácia nákladného projektu s vážnymi dôsledkami z verejných zdrojov, je v civilizovanej krajine možná jedine za podmienky, že takýto zámer nebude v rozpore s legislatívou EÚ. Takýto zámer musí mať širokú podporu zúčastnených strán a verejnosti.


Andrej Kovarik
Štefana Králika 8
Bratislava 84107

Barany Adam  
Panska 4
Bratislava 81101

RNDr. Vladimír Mišík, PhD
J. Stanislava 15
Bratislava 84105

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava 85101
 

Sign our petition

4264 signatures so far

Latest signatures

  • Alexander Oross, Vojka nad Dunajom
  • ZDENKO PETRIK, TRNVA
  • Jana Gondova, Bratislava
  • Ivan Svak, Bratislava
  • Matus Janota, Bratislava
See all signatures