Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože pre najvýznamnejšie činnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie (skládky odpadov, ťažba nerastov, zásahy do chránených území, vodné nádrže atď.), stanovuje povinný proces posudzovania ich vplyvov na životné prostredie (proces EIA). V procese EIA má významné postavenie aj verejnosť.

V pripomienkach okrem iného navrhujeme, aby spracovatelia odborných posudkov v procese EIA neboli v zmluvnom vzťahu s investorom, ale s príslušným štátnym orgánom EIA, ktorý by im aj vyplácal odmenu. Priamy vzťah medzi investorom a spracovateľom posudku býva v súčasnosti najčastejším dôvodom vyslovených pochybností o dostatočnej nezávislosti spracovateľov odborných posudkov.

Ministerstvo tiež navrhuje, aby Enviroportál už nebol hlavným zdrojom informácií o procesoch EIA, ale boli by to webové stránky všetkých okresných úradov i ministerstva. Sledovanie bežiacich procesov EIA by sa tým výrazne skomplikovalo.

V pripomienkach tiež navrhujeme, aby bola zavedená sankcia vyškrtnutia zo zoznamu odborne spôsobilých osôb v prípadoch, ak sa v dokumentácii EIA z ich strany uvedú nepravdivé, alebo neúplné údaje.      

Hromadná pripomienka obsahuje aj pripomienky k problematike posudzovania vplyvov činností na vodné útvary.

Celé znenie hromadnej pripomienky na stiahnutie.

Do piatku 7. októbra 2016 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.   

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

 

Zástupcovia verejnosti:

 

Imrich Vozár, VIA IURIS

Eva Kováčechová, VIA IURIS

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka

 

Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, budeme vás informovať o ďalšom vývoji v novele a našich ďalších aktivitách.

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

  • Valentín Švidroň, Košice
  • Július Oláh, Bratislava
  • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
  • Lucia Strelková, Topoľčany
  • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures