Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Zelenšie Slovensko Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Zelenšie Slovensko Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

V rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania predkladajú VLK a občianske združenie AROPAŇE! hromadnú pripomienku k dokumentu Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Cieľom hromadnej pripomienky je presadenie zásadných návrhov do predloženého dokumentu, najmä požiadavky na zabezpečenie bezzásahového režimu na 10 % rozlohy Slovenskej republiky a zrušenie dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach.

Predložený dokument ignoruje požiadavku 50 446 občanov, ktorí svojím podpisom pod petíciu požiadali v roku 2017 Ministerstvo životného prostredia SR, aby rozloha prísne chránených území  bola minimálne 5% rozlohy Slovenska do roku 2020. Predložený dokument ignoruje prevažujúcu požiadavku verejnosti, ktorá sa do procesu tvorby strategického dokumentu zapojila v rámci verejnej konzultácie a paradoxne, proti vôli občanov, umožňuje zásahy do doteraz bezzásahových území. V demokratickej spoločnosti sa toto musí považovať za ignoranciu hlasu verejnosti.

 

Ďalšie požiadavky zahrnuté do hromadnej pripomienky:

  • odstránenie dotácií na spaľovanie drevnej biomasy okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z priemyslu,
  • doriešenie statusu tzv. bielych plôch, tak aby údaje v katastri a stav pozemku boli v súlade,
  • zavedenie legislatívnej povinnosti vykonania inžiniersko-geologického prieskumu pred každým zámerom geologických prieskumov,
  • legislatívne zabezpečiť povinnosť investora posúdiť ekologické dopady prieskumu, ťažby a likvidácie ťažby nerastných surovín,
  • rešpektovanie odporúčaní na dopracovanie a úpravu strategického dokumentu uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu.

 

Pripomienka je zásadná!

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF.

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portály Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/638

 

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do utorka 18. septembra 2018.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

 

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

Roland Noga, Aropane o.z., remenaros@gmail.com

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

  • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
  • Juraj Marušiak, Bratislava
  • Marek Prosba, Handlová
  • Monika Drgalova, Pezinok
  • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures