Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka VIA IURIS k novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [PODPISOVÁ AKCIA UŽ BOLA UKONČENÁ]

Hromadná pripomienka VIA IURIS k novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [PODPISOVÁ AKCIA UŽ BOLA UKONČENÁ]

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (tzv. „IPKZ“). Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože upravuje povoľovanie pre najvýznamnejšie činnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie (skládky odpadov, zdroje znečistenia ovzdušia, vodné nádrže atď.). V týchto povoľovacích procesoch má významné postavenie aj verejnosť.

VIA IURIS k tejto novele pripravilo hromadnú pripomienku, v ktorej navrhuje zachovanie súčasného rozsahu konaní, ktoré spadajú pod proces integrovaného povoľovania. Zároveň žiadame zachovanie stavu úrovne práv verejnosti v konaniach podľa tohto zákona. Navrhujeme tiež posilniť postavenie dotknutých obcí, tak aby sa mohli záväzne vyjadriť k tomu či navrhovaná prevádzka je v súlade s ich územným plánom.     

 Znenie navrhovanej novely zákona o IPKZ a hromadnej pripomienky je možné skontrolovať a podporiť aj na webstránke Portálu právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=8067&mrEID=419345

 Do 7. apríla 2015 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.   

 Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

 Zástupcovia verejnosti:

 Imrich Vozár, VIA IURIS

Zuzana Čaputová, VIA IURIS

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby sme vás v budúcnosti informovali o ďalšom vývoji a aj činnosti VIA IURIS v ďalších oblastiach.

 

Podporte hromadnú pripomienku o IPKZ!

976 signatures so far

Latest signatures

  • Janka Uhrinová, Revúca
  • Marcel Uhrin, Revúca
  • Barnypok SegNbtLvjbUS, New York
  • Barnypok gVpPmEYROxnTg, New York
  • Jana Cendulova,
See all signatures