Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy a za obnovu Bratislavského lesného parku

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy a za obnovu Bratislavského lesného parku

1/ Žiadame predsedu BSK, primátora hl. mesta SR Bratislavy, primátorov Stupavy a Svätého Jura, starostov Marianky a Borinky, aby vykonali všetky potrebné kroky na obnovenie (vyhlásenie) Bratislavského lesného parku, vychádzajúc pritom z jeho pôvodných hraníc z roku 1973 a rozlohy (17,000 ha), s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody, na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Bratislava (mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Nové Mesto, Rača, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo), Stupava, Svätý Jur, Marianka a Borinka.

2/ žiadame vládu SR a Národnú radu SR, aby pripravili a podporili zákony, na základe ktorých bude možné lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislavy, previesť do vlastníctva mesta. Takisto žiadame doplniť zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.

3/ žiadame ministra pôdohospodárstva, aby s okamžitou platnosťou zastavil prebiehajúce aj pripravované zámeny lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany, v územiach Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu), v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia.

 

Podrobnejšie informácie k petícii, mapa územia

 

Petičný výbor:

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava-Karlova Ves,

osoba určená na styk s orgánom verejnej správy

Marek Poláček, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Bratislava

Ján Budaj, poslanec Národnej rady SR a mestského zastupiteľstva, Bratislava

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa miestneho zastupiteľstva a BSK, Bratislava - Petržalka

Ing. Katarína Šimončičová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Bratislava

Mgr. Lucia Deutschová, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava

Ing. Jakub Mrva, Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty, Bratislava

Bc. Ľuboš Homola, Klub stráže prírody, Bratislava

Mgr. Andrea Froncová, Karpatský ochranársky spolok, Bratislava

Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava

Mgr. Lívia Poláchová, Občianske združenie LÚKA, Bratislava - Karlova Ves

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., Občianske združenie Za lepšiu Kolibu, Bratislava

MUDr. Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava - Devín

Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Gabriela Ferenčáková, starostka mestskej časti Bratislava - Čunovo

Ing. Juraj Vojtko, Občianske združenie Stupava nahlas, Stupava

Ing. Ľuba Tomášiková, Občianske združenie Pajštún, Borinka

Ing. Dušan Statelov, Občianske združenie Malé Karpaty, Marianka

Ing. arch. Silvia Zdútová, Občianska iniciatíva Vízia 21, Bratislava – Dúbravka

Peter Perhala, predseda Klubu bratislavských turistov, Bratislava

Mgr. Andrej Kovarik, ochranár, Bratislava - Devínska Nová Ves

Miro Ščibrany, aktívny občan, Bratislava - Rača

Peter Lipovský, ochranár, Svätý Jur

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

  • Tomáš Karol, Bardejov,
  • Juraj Mišura, Bratislava,
  • Jana Tučeková, Žilina,
  • Monika Ondrovičová, Bratislava,
  • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures