Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / VÝZVA Máme radi ľudí a medvede

VÝZVA Máme radi ľudí a medvede

My, dolu podpísaní občania, žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby bezodkladne na celom území Slovenska s výskytom medveďov, zastavili kŕmenie medveďov na poľovníckych vnadiskách a krmoviskách a aby zlikvidovali všetky krmoviská a vnadiská vo vzdialenosti minimálne do troch kilometrov od ľudských sídel a turistických chodníkov.

Na území Slovenska je podľa oficiálnych poľovníckych údajov 6762 aktívnych vnadísk diviačej zveri.

Vnadiská, situované niekoľko desiatok či stoviek metrov od miest či obcí, ale i školských areálov, turistických chodníkov, ciest, autobusových zastávok, záhrad, areálov družstiev, či fariem, a obydlí roztrúsených na lazoch vytvárajú neustály zdroj konfliktných situácií a bez účinných opatrení, smerujúcich k zmene tohto stavu, ho budú vytvárať aj naďalej. Nemožno očakávať, že odstrel medveďa, často náhodne vybraného, zabráni prichádzaniu iných medveďov do blízkosti ľudských obydlí, ak v ich blízkosti budú mať naďalej dostatok ľahko dostupnej a atraktívnej potravy. Pre ochranu obyvateľov miest a obcí je bezpodmienečné, aby sa odstránili tieto zdroje umelej potravy lákajúce medvede. Kým sa tak nestane, nemožno uvažovať o účinnej ochrane ľudí pred konfliktnými situáciami, a to bez ohľadu na to, koľko medveďov sa v ich prirodzenom prostredí, alebo priamo na takýchto vnadiskách odstrelí. Už v roku 2019 Štátna ochrana prírody SR potvrdila, že usmrcovanie náhodne vybraných jedincov neznižuje riziko konfliktných situácií, ani rozsah škôd spôsobených medveďmi.

Strieľanie náhodne vybraných medveďov na poľovačkách konflikty nerieši, ale prehlbuje. Z tohto dôvodu odmietame poľovačky na medveďov, ktoré svojim správaním neohrozujú ľudí, ani nespôsobujú hospodárske škody a naopak žiadame nenásilné a udržateľné preventívne opatrenia. Usmrcované majú byť konkrétne medvede, ktoré stratili plachosť, naučili sa kŕmiť odpadkami v intravilánoch obcí alebo spôsobujú opakované škody a realizované preventívne opatrenia na ne nepôsobia. 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Lukáčjurajlukac@wolf.sk, 0903 77 29 56

Mgr. Janka Zajakovájankazajakova@wolf.sk, 0911 77 90 70

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Dátum zverejnenia výzvy: 3. apríl 2024

Príloha k výzve "Máme radi ľudí a medvede" - PDF

 

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Máme radi ľudí a medvede

5955 signatures so far

Latest signatures

  • Júlia Takátsová, Bratislava, Staré mesto
  • Marta Gálová, Lučenec
  • dana Štefanková, Považská Bystrica
  • Romina Gyuréková, Rožňava
  • Dušana Andrusová, Úbrež
See all signatures