Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Petícia Za verejný park a cvičebné prvky pre mládež a dospelých na zeleni v lokalite Šrobárovo námestie – Macharova

Petícia Za verejný park a cvičebné prvky pre mládež a dospelých na zeleni v lokalite Šrobárovo námestie – Macharova

Vážení občania, podporte náš zámer na vybudovanie verejného parku v Petržalke. Viac zelene je v záujme nás všetkých. Len spoločnými silami totiž môžeme meniť veci okolo nás.

Znenie petície: 

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, žiadame vedenie mestskej časti Bratislava‑Petržalka a poslancov jej miestneho zastupiteľstva a vedenie hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov jeho mestského zastupiteľstva o zriadenie verejného parku v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka alebo hlavného mesta SR Bratislavy  výhradne s výsadbou zelene a  cvičebnými prvkami pre mládež a dospelých na zeleni bez akejkoľvek zástavby v lokalite Šrobárovo námestie – Macharova na pozemkoch registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, (i) parc. č. 4576 o výmere 1768 m², (ii) parc. č. 4578 o výmere 261 m² a (iii) parc. č. 4579 o výmere 1169 m² a LV č. 2159, (i) parc. č. 4580/6 o výmere 4647 m², (ii) parc. č. 4580/7 o výmere 1242 m², (iii) parc. č. 4580/8 o výmere 2937 m², (iv) parc. č. 4580/9 o výmere 266 m²,  (v) parc. č., 4580/10 o výmere 659 m², (vi) parc. č. 4580/11 o výmere 1083 m² a (vii) parc. č. 4580/12 o výmere 1995 m² spolu o celkovej výmere 16027 m² vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Takisto žiadame, aby bol náležite upravený územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a v Zmenách a doplnkoch predmetného územného plánu bola celá spomínaná lokalita Šrobárovo námestie – Macharova zadefinovaná výhradne ako „Stabilizované územie - územie mestskej zelene - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy - kód 1110“ (teda rovnako ako Sad Janka Kráľa). Je totiž dôležité zastaviť úbytok zelene a budovať prvky zelenej infraštruktúry. Zároveň žiadame, aby vedenie a poslanci hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Petržalka rešpektovali Aarhuský dohovor o účasti verejnosti na riadení samosprávy.

 

Petičný výbor:

JUDr. Jozef Badida, LLM, Pifflova 1242/1, 851 01 Bratislava

Mgr. Lívia Handlovičová, Mlynarovičova 2498/20, 851 03 Bratislava

Martin Hižnay, Pifflova 1244/9, 851 01 Bratislava

Ing. Jaroslav Kapšo, Pifflova 1241/4, 851 01 Bratislava

Dagmar Lelkesová, Farského 1270/4, 85101 Bratislava

Ing. Vladimír Nemec, Mánesovo námestie 1231/3, 851 01 Bratislava

Mgr. Lucia Škamlová, PhD., Pifflova 1243 /5, 85101 Bratislava

Ján Vozár, Pifflova 1241/4, 851 01 Bratislava 

Daniela Vozárová, Pifflova 1241/4, 851 01 Bratislava

 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:

JUDr. Jozef Badida, LLM, Pifflova 1242/1, 851 01 Bratislava

 

Túto petíciu môžu podporiť aj maloleté osoby. V zozname osôb podporujúcich petíciu budú zobrazené len meno, priezvisko a mesto.

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Šťastná, Bratislava
  • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
  • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
  • michal sabadoš, bratislava
  • eva krchnava, bratislava
See all signatures