Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku SOS/BirdLife Slovensko k novele zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku!

Podporte hromadnú pripomienku SOS/BirdLife Slovensko k novele zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku!

zahrnuté do:

Tento zákon, hoci sa nezdá, je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho konania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer MP RV SR vytvoriť pevné pravidlá, ktoré zabezpečia, aby priekupníci s pôdou mali menší manévrovací priestor a možnosti, je určite dôležitý a prospešný aj pre ochranu prírody. Popri tomto zámere sa však opäť nevytvára a zabúda na systémové riešenie pre tie iniciatívy, ktoré sa dlhodobo na Slovensku snažia na nimi vykúpených pozemkoch hospodáriť udržateľne s ohľadom na ochranu prírody. Ba čo viac, novela zákona môže vytvoriť značne administratívne prekážky pre tie iniciatívy, ktoré sa prostredníctvom snahy stoviek ľudí, zbierok peňazí na dobrý účel, snažia pôdu vykúpiť pre ochranu prírody a jej vhodné, pre prírodu prospešné poľnohospodárske využitie. Takýchto iniciatív a organizácii na Slovensku nie je veľa (dali by sa zrátať na prstoch jednej ruky), preto nastavenie limitu rozlohy vykúpenej pôdy na úrovni 700 ha značne zredukuje aj možnosti efektívnej ochrany prírody na Slovensku a zakonzervuje tak súčasný zlý stav. Takto ani napriek snahe stoviek ľudí, ich zbierkam, nebudú môcť organizácie ochrany prírody vykúpiť významnejšie rozlohy pozemkov a zabezpečiť na nich dlhodobé udržateľné hospodárenie s ohľadom na ciele ochrany prírody.

 

Preto SOS/BirdLife Slovensko predkladá hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je zverejnený na linku:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-429

 

V pripomienkach navrhujeme, aby postup podľa zákona navrhnutého MP RV SR neobmedzoval občianske združenia a iné iniciatívy, ktoré nezištne chcú prispieť ku zlepšeniu stavu ochrany prírody výkupom pozemkov, teda formou, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu vykúpených pozemkov. Tiež žiadame, aby sa nestanovil aj pre tieto združenia limit maximálnej výmery, ktorú môžu vykúpiť, lebo hoci tieto občianske združenia zastrešujú tisícky ľudí, sú len jednotlivými právnickými osobami, ich počet sa dá v SR zrátať na prstoch jednej ruky. Limit 700 ha, tak pri malom počte občianskych združení vykupujúcich pôdu pre ochranu prírody vytvorí celoslovensky nezmyselne nízky limit pôdy, kde môže byť pôda vykúpená za účelom dlhodobého udržateľného hospodárenia v prospech ochrany prírody.

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je na stiahnutie tu: http://www.ekoforum.sk/peticia/hp-sos-zakon-o-nadobudani-pody-pdf/at_download/file

 

Do piatku 23. júna 2017 potrebujeme nazbierať 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o našich pripomienkach.

 

Vopred ďakujeme za každú podporu, ak sa podarí uspieť, podarí sa zabezpečiť, že v budúcnosti kvôli administratívnym prekážkam nebudeme musieť prestať my alebo iné organizácie s takými aktivitami ako je napríklad vytváranie a obnovovanie pasienkov vo Vtáčom raji a inde:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563281057021438.146801.246238118725735&type=1&l=330833b011

 

 

Zástupcovia verejnosti:

Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, 0907149152

 

Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk, 0902222160

Hromadná pripomienka SOS - Pôda pre prírodu

1281 signatures so far

Latest signatures

  • Marián Zamborský, Dubovany
  • Dagmar Tinková, Borinka
  • Stanislav Tinka, Borinka
  • Ján Belák, Košice
  • Juraj Janosik, Senec
See all signatures