Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Petícia Priemysel nepatrí do LESA - Ochráňme si našu VODU (PETíCIA BOLA UKONČENÁ)

Petícia Priemysel nepatrí do LESA - Ochráňme si našu VODU (PETíCIA BOLA UKONČENÁ)

Nesúhlasíme s investičným zámerom umiestnenia zariadenia obaľovačky asfaltových zmesí v katastrálnom území obce Podhradie, okres Prievidza (nad obcou Podhradie). Lokalita, v ktorej sa má daný zámer realizovať, je v centre panenskej prírody, uprostred nedotknutého lesa, pri zdrojoch pitnej vody pre niekoľko tisíc obyvateľov obcí Podhradie a Lehota pod Vtáčnikom.

Žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby ako ústredný orgán štátnej správy zabezpečilo ochranu zdrojov pitnej vody, ktoré môžu byť negatívne zasiahnuté výstavbou zariadenia obaľovačky asfaltových zmesí a vylúčilo umiestnenie akýchkoľvek zdrojov znečistenia pitnej vody v predmetnej lokalite. Zároveň žiadame Vládu SR, aby zvážila vyhlásenie predmetnej lokality za chránenú vodohospodársku oblasť. Rovnako žiadame orgány verejnej správy a miestnej samosprávy o podniknutie takých krokov, ktoré budú viesť k prísnej ochrane prírodného bohatstva - ochrane zdrojov pitnej vody.
Vyjadrujeme presvedčenie, že priemysel nepatrí do lesa a už vôbec nie k prameňom pitnej vody, ale patrí do priemyselných parkov, kde je k tomuto účelu vybudovaná potrebná infraštruktúra.
Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Ing. Jozef Šnirc, Podhradie 168, 972 42 Podhradie.

Petičný výbor:

Mgr. Lucia Ďurinová, Konečná 1030/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Mgr. Milena Marková, Podhradie 194, 972 42 Podhradie
Mgr. Ivana Matejovičová, Podhradie 17, 972 42 Podhradie
Ing. Kamila Topoľská, Majerská 923/2, 971 01 Prievidza
Mgr. Barbora Harmanovská, Rázusova 789/12, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Ing. Jozef Šnirc, Podhradie 168, 972 42 Podhradie
Ľubica Fojtíková, Podhradie 20, 972 42 Podhradie
Jozef Bobok, Konečná 1058/57, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Mgr. Oľga Ďurinová, Lúčna 649/17, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Genovéva Šimková, Námestie SNP 45/42, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Ján Ďurina, Lehota pod Vtáčnikom 1030/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Štefan Vida, Záhradná 452/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Boltezar Gregorič, Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Michal Gašparovič, Ul. Krátka 939/6, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
Viera Valientová, Ul. 4 apríla 951/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Bc. Jozef Marko, Podhradie 194, 972 42 Podhradie
Martina Šnircová, Podhradie 168, 972 42 Podhradie

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

 
 
Sign our petition

3503 signatures so far