Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka k Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

Hromadná pripomienka k Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK k Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026, aby pojem Národný park nadobudol svoj pravý význam, t.j. aby sa v ňom začala chrániť príroda.

Predloženou hromadnou pripomienkou žiadame Ministerstvo životného prostredia o kompletné prepracovanie dokumentu „Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017-2026“ (PS o NP Poloniny). Predložený dokument obsahuje také zásadné nedostatky, že z nášho pohľadu je nereformovateľný. Hlavnými dôvodmi sú:

  • Predložený PS o NP Poloniny neobsahuje základný predpoklad, ktorý by mal plánovací dokument obsahovať, a to víziu rozvoja Národného parku Poloniny na obdobie platnosti navrhovaného dokumentu.
  • V súvislosti s chýbajúcou víziou predložený dokument nenavrhuje rozvojové aktivity, ktoré by prinášali ekonomické a sociálne benefity pre miestnych obyvateľov z nedeštruktívneho využívania prírodných hodnôt NP.
  • Predložený dokument nijako nereflektuje na hlavný problém NP Poloniny, ktorým je absolútne nedostačujúca výmera prísne chránených území (7%) v pomere k rozlohe celého NP Poloniny. Medzinárodným štandardom pre národné parky je pritom 75% zastúpenie území s bezzásahovým režimom.
  • Navrhovaný dokument nereflektuje celosvetový vývoj myslenia v ochrane prírody, ktorý ustúpil z antropocentrického prístupu k ochrane prírody a predmetom ochrany sa stáva ekosystém a prirodzené procesy v ňom prebiehajúce, pričom chránenou hodnotou je ich samotná existencia.

V prípade, že naše pripomienky nie je možné zapracovať, ako alternatívu navrhujeme podať návrh na zrušenie NP Poloniny, pretože nespĺňa účel, pre ktorý bol zriadený. Nenapĺňa podmienky uvedené v zákone o ochrane prírody, v ktorom sa uvádza, že národný park je „rozsiahlejšie územie ... v ktorom je ochrana prírody nadriadená nad ostatné činnosti“, nespĺňa medzinárodné štandardy pre kategóriu chráneného územia „Národný park“ a jeho hlavný plánovací dokument je v rozpore s moderným chápaním ochrany prírody vo svete.

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF. Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a podporiť aj na webstránke SLOV-LEX, právny a informačný portál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/450

Aby boli pripomienky brané ako zásadné, potrebujeme získať podporu aspoň 500 osôb a to najneskôr do stredy 08. júna 2016.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

  • Tomáš Karol, Bardejov
  • Diana Olejárová, Košice
  • Ivan Rumanka, Bratislava
  • Marieta Senčarová, Košice
  • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures