Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku k Návrhu zákona o poľovníctve

Hromadná pripomienka Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku k Návrhu zákona o poľovníctve

zahrnuté do:

V rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania predkladajú SOS/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku hromadnú pripomienku k materiálu Návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2018/784), ktorý bol na medzirezortné pripomienkovanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 29.10.2018. Cieľom pripomienky je odstrániť nejasné formulácie, ktoré by umožnili obísť pytliakom ustanovenia zákona a chytať ohrozené druhy živočíchov a zladiť navrhovaný právny rámec s aktuálnymi ohrozeniami chránených druhov živočíchov.

Ďalšie požiadavky zahrnuté do hromadnej pripomienky:
• zosúladenie poľovníckeho práva s prioritami v chránených územiach (požadujeme väčší dôraz na prioritu ochrany prírody v územiach s vyšším stupňom ochrany)
• zohľadnenie nárokov druhov pri uznávaní a vytyčovaní poľovných revírov
• zlepšenie ochrany hlucháňa hôrneho prostredníctvom eliminácie vnadísk v územiach s výskytom druhu
• spresnenie definície zakázu trávenia jedom tak, aby sa nemohli používať návnady s použitím látok, ktoré nespadajú pod definíciu jedu (napr. Voltaren) ale na vtáky majú toxické účinky
• vylúčenie zo zoznamu druhov zveri druhov, ktoré ubúdajú, sú ohrozené a ich poľovnícke využívanie nemá opodstatnenie
Pripomienky sú zásadné
Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF.
Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portále Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/784 
 
Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do utorka 20. novembra 2018.
Ďakujeme za Vašu podporu:
Zástupcovia verejnosti:
Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk,  0907149152 
Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk,  0902222160
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, Trhová 54, 84101 Bratislava, chavko@dravce.sk, 0903768394

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

  • Silvia Zvarová, Bratislava
  • Radoslav Harvan, Trebišov
  • Stanislav Tinka, Borinka
  • Beňadik Machciník, Brvnište
  • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures