Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Podporte hromadnú pripomienku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje, akým spôsobom výrobca elektriny preukazuje v prípade výroby elektriny z drevnej biomasy skutočnosť, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.

Účelom hromadnej pripomienky je zabezpečiť, aby ustanovenia navrhovanej vyhlášky boli v praxi kontrolovateľné. Znenie navrhované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je všeobecné a neumožňuje externú kontrolu pôvodu dreva, pričom od výrobcov elektriny požaduje len čestné prehlásenie o pôvode dreva. Je to v rozpore s doterajšími skúsenosťami pri kontrolách kvality spaľovaného dreva, kde sa preukázalo že len 16% spĺňa zákonné normy. Podľa zistení VLK-a táto prax pokračuje aj po zmene zákona! Preto navrhujeme doplniť text tak, aby subjekt s právom kontrolovať dodržiavanie predmetnej vyhlášky mohol reálne skontrolovať, či drevná biomasa deklarovaná ako pochádzajúca z energetických porastov naozaj pochádza z energetických porastov, a z konkrétne ktorých. Pri odpade z drevospracujúceho priemyslu, aby bolo reálne možné skontrolovať, z ktorej prevádzky a z akého technologického procesu.

6. decembra minulého roku sa nám spoločne podarilo zastaviť BIOMASAKER zmenou zákona. Teraz je potrebné náležite dohliadnuť aj na zmenu vykonávacích predpisov, aby spaľovatelia nemohli obchádzať zákon.

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF. Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/410

 

Podporte túto hromadnú pripomienku  najneskôr do štvrtka 13. júna 2019.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.