Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu Nariadenia Vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice

Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu Nariadenia Vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k návrhu Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice.

Predloženou hromadnou pripomienkou chceme zabezpečiť voľný pohyb ľudí, t. j. peších návštevníkov a cyklistov, po celej ploche navrhovanej PR Pramene Vydrice.

Prírodná rezervácia Pramene Vydrice vzniká z iniciatívy LZ VLK, v spolupráci s organizáciou BROZ, pričom od začiatku vzniku ideového návrhu (v roku 2005) je hlavným princípom zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie voľného pohybu ľudí po celom chránenom území. Tieto princípy boli zachované vo všetkých následných aktivitách VLK-a a rokovaniach spojených so zabezpečením ochrany územia a jeho vyhlásenia za prírodnú rezerváciu. Na základe uvedeného preto požadujeme, aby zásada voľného pohybu ľudí bola priamo súčasťou nariadenia vlády.

Požiadavka zabezpečujúca voľný pohyb ľudí v Prírodnej rezervácii Pramene Vydrica je zároveň v súlade s aktuálnou Petíciou za lepšiu ochranu prírody, ktorá v bode dva požaduje umožnenie voľného pohybu ľudí v chránených územiach. Svojim podpisom túto požiadavku podporilo už viac ako 100 000 ľudí.

Pripomienka je zásadná!

Celý text hromadnej pripomienky nájdete tu.

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/458

Podporte prosím túto hromadnú pripomienku najneskôr do utorka 7. septembra 2021, 24:00

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Igor Turňa, LZ VLK, igor@turna.email

 

Korešpondenčná adresa: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Pramene Vydrice

836 signatures so far

Latest signatures

  • Alena Kokavcová, Poprad
  • Juraj Rusňák, Topoľčany
  • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
  • Matej Štefánek, Ležiachov
  • Gabriela Horková, Bratislava
See all signatures