Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka VIA IURIS k novele zákona o prokurátoroch

Hromadná pripomienka VIA IURIS k novele zákona o prokurátoroch

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky predložila do pripomienkového konania návrhy noviel dvoch zákonov. Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Právna úprava prokuratúry je mimoriadne dôležitá vzhľadom na to, že ide o orgán ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu. Preto sme vo VIA IURIS pripravili k obom zákonom hromadné pripomienky.

Táto pripomienka sa týka novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Návrh novely z dielne generálnej prokuratúry výrazne posilňuje právomoci generálneho prokurátora a to aj na úkon rady prokurátorov. Rada má podľa návrhu novely dávať už iba vyjadrenie namiesto doterajšieho súhlasu pri vymenúvaní ostatných vedúcich prokurátorov a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa navrhovaných zmien by napríklad generálny prokurátor mohol disciplinárne postihnúť prokurátora jeho preložením na prokuratúru nižšieho stupňa bez toho, aby vo veci rozhodovala disciplinárna komisia. Novela zavádza odmeny pre prokurátorov, pričom pravidlá pre priznanie odmien nie sú stanovené jednoznačne, predvídateľne a transparentne.

VIA IURIS k tejto novele pripravilo pripomienky, v ktorých okrem iného navrhujeme vypustenie vyššie uvedených zmien. Zároveň navrhujeme, aby sa výberové konania na funkciu prokurátora otvorili verejnej kontrole, a to jednak zložením výberovej komisie, ako aj priebehom výberového konania obdobne, ako je to pri výbere sudcov. Navrhujeme tiež, aby sa pri výberovom konaní skúmali nielen odborné vedomosti uchádzačov, ale aj ich osobnostný profil, a to prostredníctvom odborného psychologického posúdenia uchádzačov. Navrhujeme sprecizovať úpravu inštitútu dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, aby sa predišlo svojvoľnému rozhodovaniu a zneužívaniu tohto inštitútu.

Znenie navrhovanej novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch  a hromadnej pripomienky je možné nájsť a podporiť aj na webstránke Portálu právnych predpisov. 

Celé znenie pripomienok VIA IURIS nájdete tu.

Podporte aj našu druhú pripomienku k novele zákona o prokuratúre  (www.ekoforum.sk/peticia/prokuratura). Do 4. augusta potrebujeme pod obe získať čo najviac podpisov. Prosím, povedzte o našich pripomienkach aj svojej rodine a známym.

Vopred Vám ďakujeme za podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Eva Kováčechová, VIA IURIS

Zuzana Čaputová, VIA IURIS

Pripomienky VIA IURIS podporujú aj:

JUDr. Eva Mišíková, advokátka, bývalá prokurátorka Generálnej prokuratúry

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., Slovenská akadémia vied a Právnická fakulta Trnavskej univerzity

JUDr. Peter Kubina, advokát

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby sme vás informovali o ďalšom vývoji a našich ďalších aktivitách.

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

  • Martina Meňhart,Prievidza
  • Ladislav Hamarčak,Stropkov
  • Mária Hrabkovská,Poprad
  • Slavomir Ziak,Bernolákovo
  • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures