Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka VIA IURIS k návrhu zákona o prokuratúre

Hromadná pripomienka VIA IURIS k návrhu zákona o prokuratúre

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky predložila do pripomienkového konania návrhy noviel dvoch zákonov. Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Právna úprava prokuratúry je mimoriadne dôležitá vzhľadom na to, že ide o orgán ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu. Preto sme vo VIA IURIS pripravili k obom zákonom hromadné pripomienky.

Táto pripomienka sa týka novely zákona o prokuratúre. Návrh novely z dielne generálnej prokuratúry smeruje k ešte väčšej uzavretosti prokuratúry, bez akýchkoľvek prvkov verejnej kontroly. Zároveň sa návrhom bezdôvodne posilňuje postavenie a rozširujú právomoci generálneho prokurátora. Podľa návrhu novely by sa malo napríklad predĺžiť funkčné obdobie generálneho prokurátora zo zákonom predpokladaných 7 rokov na dobu neurčitú, až do vymenovania alebo zloženia sľubu nového generálneho prokurátora. Ďalej má byť vypustená povinnosť odôvodňovať a zverejňovať pokyny o odňatí veci, sprísňujú sa nároky na podávanie podnetov občanmi.

VIA IURIS k tejto novele pripravila pripomienky, v ktorých okrem iného navrhujeme zachovanie 7 ročného funkčného obdobia generálneho prokurátora. Návrh generálnej prokuratúry považujeme za rizikový, pretože takouto zmenou právnej úpravy môže dôjsť k zablokovaniu a reálnemu znemožneniu výmeny osoby na poste generálneho prokurátora, nehovoriac o posilnení politickej závislosti generálneho prokurátora, ktorého funkčné obdobie by reálne nebolo vymedzené  časom, ale politickým rozhodnutím poslancov o zvolení nového generálneho prokurátora. Hrozí, že ak časť politického spektra, ktorej väčšinou bol aktuálny generálny prokurátor zvolený, nebude mať záujem na nájdení konsenzu a realizovaní úspešnej voľby novej osoby na post generálneho prokurátora, zostane post neobmedzene obsadený aktuálnym prokurátorom. Zároveň trváme na zachovaní povinnosti odôvodňovať pokyny o odňatí vecí a zverejňovať ich. Nesúhlasíme tiež so sprísnením požiadaviek na podávanie podnetu, využívaného aj bežnou laickou verejnosťou, keďže navrhované znenie vytvára priestor na svojvôľu prokurátorov posudzovať, čo je podnetom.

Znenie navrhovanej novely zákona o prokuratúre a hromadnej pripomienky je možné nájsť a podporiť aj na webstránke Portálu právnych predpisov.

Celé znenie pripomienok VIA IURIS nájdete tu

Podporte aj našu druhú pripomienku k novele zákona o prokurátoroch (www.ekoforum.sk/peticia/prokuratori). Do 4. augusta potrebujeme pod obe získať čo najviac podpisov. Prosím, povedzte o našej pripomienke aj svojej rodine a známym.

Vopred Vám ďakujeme za podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Zuzana Čaputová, VIA IURIS

Eva Kováčechová, VIA IURIS

Pripomienky VIA IURIS podporujú aj:

JUDr. Eva Mišíková, advokátka, bývalá prokurátorka Generálnej prokuratúry SR

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., Slovenská akadémia vied a Právnická fakulta Trnavskej univerzity

JUDr. Peter Kubina, advokát

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby sme vás informovali o ďalšom vývoji a našich ďalších aktivitách.

Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

  • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
  • Martina Meňhart, Prievidza
  • Betka Plachá, Bratislava
  • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
  • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures