Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku SOS/BirdLife Slovensko k pripravovanému Zákonu o rybárstve

Podporte hromadnú pripomienku SOS/BirdLife Slovensko k pripravovanému Zákonu o rybárstve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o rybárstve.

Takmer všetky vodné toky a vodné plochy sú u nás využívané na športový rybolov alebo hospodársky chov rýb. Rybárstvo má na mnohých lokalitách významný negatívny vplyv na vodné vtáctvo a kvalitu nášho životného prostredia. Predložený zákon vo viacerých smeroch nezohľadňuje existenciu chránených území, druhov a rastlín a zadefinovanými spôsobmi uplatňovania výkonu rybárskeho práva by mohlo dochádzať k zhoršeniu stavu ochrany druhov, biotopov a území. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko preto pripravila hromadnú pripomienku k predloženému návrhu Zákona o rybárstve, ktorou prispejeme k zlepšeniu uplatňovaniu ochrany prírody pri mokradiach po celom Slovensku.

Návrh zákona je zverejnený na linku:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751

V predložených pripomienkach navrhujeme predovšetkým obmedzenie výkonu rybárstva v chránených územiach, ohľad na chránené druhy živočíchov, rastlín a biotopov pri výkone rybárskeho práva, prísnejšie posudzovanie hospodárenia na rybochovných zariadeniach v chránených územiach, či obmedzenie zarybňovania vôd ďalšími nepôvodnými druhmi rýb, ktoré majú dokázateľne negatívny dopad na vodné ekosystémy.

Celé znenie hromadnej pripomienky je na stiahnutie TU.

Do utorka 21.11.2017 potrebujeme nazbierať aspoň 500 podporovateľov, aby sme o zákone mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR.

Vopred ďakujeme za podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk,  0907149152

Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk,  0902222160

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

  • Nina Valocká, Žabokreky
  • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
  • Vladimír Kocurek, Košice
  • Maria Bakošova, Bratislava
  • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures