Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Komplexný návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Komplexný návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Pomôžte ochrániť karpatské bukové pralesy, zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK k materiálu Komplexný návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Slovenská republika klame medzinárodnému spoločenstvu o skutočnom stave slovenskej časti lokality Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ už od roku 2005, keď MŽP SR podalo nominačný projekt. Väčšina (67 %) z celkovej výmery 5 766,4 hektárov nemá zabezpečenú ochranu ani 10 rokov po zápise do Zoznamu svetového dedičstva. Na ploche 3 860 hektárov UNESCO lokality prebieha ťažba ako v akýchkoľvek iných lesoch, loví sa tu zver, dokonca aj ohrozený vlk, stavajú sa nové poľovnícke posedy. Naplánované sú tu developerské projekty, ako napríklad výstavba lyžiarskeho strediska, lanovky či cestného hraničného prechodu do Poľska.

Po dlhotrvajúcej dôraznej kritike zo strany Výboru Svetového dedičstva UNESCO predkladá Ministerstvo životného prostredia SR „Komplexný návrh opatrení“, v ktorom opätovne neplánuje napĺňať záväzky Slovenskej republiky v plnej miere, ale ochranu navrhuje zabezpečiť na výmere 3 583,63 ha, čo tvorí iba 62 % rozlohy slovenskej časti lokality.

VLK preto žiada zabezpečiť ochranu slovenskej časti lokality Svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy na celej výmere 5766,4 ha, tak ako je to uvedené v nominačnom projekte. V prípade, že to Slovenská republika nie je schopná zabezpečiť, žiadame aby Ministerstvo životného prostredia SR požiadalo Výbor Svetového dedičstva UNESCO o zaradenie lokality na Zoznam ohrozených lokalít.

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portály Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/735

 

Pomôžte ochrániť karpatské bukové pralesy! Podporte túto hromadnú pripomienku  najneskôr do utorka 24. októbra 2017.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
  • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
  • Juraj Farkaš, Zalužice
  • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
  • Milota Čutková, Istebné
See all signatures