Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka k novele vodného zákona

Hromadná pripomienka k novele vodného zákona

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení zákon o vode a ďalšie súvisiace predpisy. Aj na základe návrhov odborníkov, mimovládnych organizácií a verejnosti sa (konečne) v zákone upraví proces rozhodovania o výnimkách z dosiahnutia dobrého stavu vôd v súvislosti s realizáciou nových infraštruktúrnych projektov a ľudských činností.

Zákon sa dotýka viacerých oblastí, celý ho nájdete na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/589 
V našich pripomienkach žiadame spresnenie procesu udeľovania výnimky tak, aby bol proces jasný a aby bola umožnená lepšia účasť zainteresovanej verejnosti. Navrhujeme doriešiť otázku odvolacieho orgánu, mechanizmu koordinácie s procesom EIA a otázku hodnotenia kumulatívneho vplyvu viacerých projektov s vplyvom na stav vôd v tom istom území. V pripomienkach tiež žiadame obmedziť vypúšťanie banských vôd do podzemných vôd a navrhujeme, aby orgán štátnej vodnej správy reguloval odbery povrchových a podzemných vôd s ohľadom na ich minimálny zostatkový stav. 

Celé znenie hromadnej pripomienky na stiahnutie.

Do utorka 22. augusta 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach. 

Za Vaši podporu vopred ďakujeme. 

Zástupcovia verejnosti: 
Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky 
Vladimír Mosný, hydrogeológ 
Jaroslav Baran, člen Klubu Slovenských turistov 
Imrich Vozár, Via Iuris 
Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

  • Marián Zamborský, Dubovany
  • Dagmar Tinková, Borinka
  • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures