Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku organizácie World Wildlife Fund (WWF), občianskej iniciatívy MY SME LES, združenia OZ PRALES, organizácie SOS/Birdlife a združenia VIA IURIS k novele zákona o lesoch !

Podporte hromadnú pripomienku organizácie World Wildlife Fund (WWF), občianskej iniciatívy MY SME LES, združenia OZ PRALES, organizácie SOS/Birdlife a združenia VIA IURIS k novele zákona o lesoch !

Ministerstvo pôdohospodárstva SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o lesoch. Tento zákon upravuje pravidlá hospodárenia v lesoch a ich využívanie. Lesy sú našim národným bohatstvom a ako také sú predmetom významného záujmu verejnosti a to nielen z ochranárskeho hľadiska. Lesy využívajú turisti, hubári, slúžia na rekreáciu v prímestských oblastiach, chráni pred povodňami, aj vďaka nemu môžeme dýchať čerstvý vzduch a plní aj iné, spoločensky významné funkcie. Považujeme preto za nesmierne dôležité sa k novelizácii zákona o lesoch vyjadriť a navrhnúť riešenia, ktoré zlepšia súčasný stav.

V pripomienkach okrem iného navrhujeme

  • ochranu pralesov ako najvýznamnejšieho prírodného bohatstva našej krajiny
  • sprísnenie podmienok na vykonávanie náhodnej (kalamitnej) ťažby dreva
  • sprísnenie podmienok na vykonávanie lesohospodárskej činnosti v ochranných lesoch (ktoré sú vyhlásené za účelom vodoochrannej, či pôdoochrannej funkcie)
  • obmedzenie ťažby dreva v hniezdnom období vtáctva
  • zosúladenie niektorých ustanovení zákona o lesoch so zákonom o ochrane prírody
  • definovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch

Celé znenie hromadnej pripomienky si môžete stiahnuť TU

Do piatku 13. júla 2018 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva o našich pripomienkach.   

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Podporou hromadnej pripomienky zároveň splnomocňujete nasledovných zástupcov verejnosti, aby o pripomienkach mohli rokovať s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva:

Pavol Polák, WWF

Milan Janák, WWF

Marián Jasík, OZ Prales

Karol Kaliský, My sme les

Jozef Ridzoň, SOS/Birdlife 

Imrich Vozár, VIA IURIS

 

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR posielame hromadnú pripomienku spolu so zoznamom signatárov (ich menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska). Podporou hromadnej pripomienke zároveň vyjadrujete aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Aby sme tak mohli urobiť, potrebujeme Váš súhlas na spracovanie osobných údajov. Spracovanie a zaslanie hromadnej pripomienky administruje VIA IURIS v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov. Tieto informácie sú vypracované v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3814 signatures so far

Latest signatures

  • Slávka Kubošová, Nižná
  • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
  • Adrián Zajaček, Mojš
See all signatures