Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania predkladá VLK hromadnú pripomienku k novele zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Cieľom hromadnej pripomienky je odstránenie nejasnosti doterajšej právnej úpravy pri definícii „bežného obhospodarovania v lesoch“ a zabrániť zneužívaniu tejto definície v lesohospodárskej praxi. Súčasné znenie tohto zákonného ustanovenia vedie totiž častokrát k nesprávnemu výkladu a k postupu, ktorý porušuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

VLK preto žiada v Čl. I bod 1 predloženého návrhu zákona k navrhovanému zneniu § 2 písm. k) doplniť za slová “s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie funkcií lesov,” text: “zákazy, iné podmienky a obmedzenia, ustanovené v týchto osobitných predpisoch, tým  nie sú dotknuté,“.
 
Pripomienka je zásadná!
 
Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF
Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/429
 
Pomôžte ochrániť slovenské lesy!
Podporte túto hromadnú pripomienku  najneskôr do piatku 13. júla 2018.
Ďakujeme za Vašu podporu!
Zástupcovia verejnosti:
 
Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk
Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk
Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk
Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk
 
 

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2347 signatures so far

Latest signatures

  • Vladislav Amrein, Uhrovec
  • mária skvaridlová, Žatec
  • mária skvaridlová, snina
  • Jakub Zibura, Prešov
  • Oľga Krištofíková, Turany
See all signatures