Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania predkladá Lesoochranárske zoskupenie VLK hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (LP/2018/780).

Požiadavky hromadnej pripomienky sú zamerané na zákonné zakotvenie bezzásahového spôsobu ochrany a jasné odlíšenie bezzásahových území od manažovaných chránených území, v ktorých je umožnené aj ich lesohospodárske využívanie. V súčasnej dobe sú síce v najprísnejšie chránených územiach lesohospodárske činnosti zakázané, ale zákon o ochrane prírody poskytuje viacero možnosti ako tento zákaz obísť. Rozloha prísne chránených území dlhodobo klesá, pričom novela vytvára podmienky pre ďalšie pokračovanie tohto trendu. Podľa štatistických údajov klesla rozloha bezzásahových prísne chránených území o 13 547 hektárov oproti stavu v roku 2002. Tento trend chceme zvrátiť a zmeniť zákon tak, aby rozloha bezzásahových území na Slovensku neklesala, ale stúpala.

V pripomienke požadujeme:

- zadefinovať bezzásahový spôsob ochrany

- určiť, že jadrovú zónu národných parkov budú tvoriť bezzásahové územia, postupne až do 75% rozlohy národného parku

- transparentne odlíšiť manažované chránené územia od bezzásahových

- postupne zvýšiť rozlohu bezzásahových území, v rámci národných parkov i mimo nich

- zlepšiť možnosti a uplatňovanie práv verejnosti pri povoľovacích a schvaľovacích procesoch

- zmeniť plošný zákaz pohybu ľudí po chránených územiach tým spôsobom, že budú zavedené obmedzenia pohybu len pre tie konkrétne chránené územia alebo ich časti, kde je to potrebné z dôvodov zabezpečenia ochrany prírody a krajiny.

 

Pripomienka je zásadná!

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF.

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portály Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/780

 

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do utorka 20. novembra 2018.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

Katarína Grichová, LZ VLK Čergov, katka@wolf.sk

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

  • Hedviga Samekova, Piaštany
  • Hedviga Samekova, Piaštany
  • Viera Marková, Bratislava
  • Jela Marková, Žilina
  • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures