Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku organizácií Inštitút pre ochranu prírody, WWF Slovensko, BROZ, SOS/Birdlife a VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny! (PODPISOVANIE PRIPOMIENKY BOLO UKONČENÉ)

Podporte hromadnú pripomienku organizácií Inštitút pre ochranu prírody, WWF Slovensko, BROZ, SOS/Birdlife a VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny! (PODPISOVANIE PRIPOMIENKY BOLO UKONČENÉ)

zahrnuté do:

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Tento zákon okrem iného upravuje pravidlá ochrany slovenskej prírody - národných parkov, prírodných rezervácií, vzácnych druhov živočíchov či rastlín, či ochranu drevín. Zákon o ochrane prírody by mal byť protiváhou pred využívaním nášho prírodného bohatstva z pohľadu iných záujmov, ako je napr., turistický priemysel, komerčná ťažba dreva či rôzne stavebno-rozvojové aktivity.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/780

 

Samotné návrhy Ministerstva životného prostredia SR v novele vnímame v mnohých ohľadoch ako posun vpred (napr. návrhy na sprísnenie vykonávania náhodnej ťažby dreva v chránených územiach, návrh na prechod správy pozemkov štátu v národných parkoch na Štátnu ochranu prírody), avšak napriek tomu  považujeme za nesmierne dôležité sa k novelizácii zákona o ochrane prírody vyjadriť a navrhnúť riešenia, ktoré zlepšia návrhy Ministerstva životného prostredia SR. Prosíme o podporu tu

 

   V pripomienkach okrem iného navrhujeme

 

  • sprísnenie podmienok na vykonávanie ťažby dreva v chránených územiach
  • sprísnenie ochrany vzácnych biotopov (aj biotopov rastlín)
  • sprísnenie pravidiel na zásahy do vodných tokov
  • samostatný proces hodnotenia vplyvov navrhovaných činností na územia Natura 2000

 

Celé znenie hromadnej pripomienky si môžete stiahnuť TU.

Do utorka 20.11.2018 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR o našich pripomienkach.   

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

 

Marián Jasík, Inštitút pre ochranu prírody

Pavol Polák, WWF Slovensko

Milan Janák, WWF Slovensko

Jozef Ridzoň, SOS/Birdlife

Ján Jenčo, BROZ

Karol Kaliský, MY SME LES

Imrich Vozár, VIA IURIS

 

 

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Pokiaľ uvediete aj svoj e-mail, budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

 

Ministerstvu životného prostredia SR posielame hromadnú pripomienku spolu so zoznamom signatárov (ich menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska). Aby sme tak mohli urobiť, potrebujeme Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, ktorý vyjadrujete podporou tejto hromadnej pripomienke.

 

Spracovanie a zaslanie hromadnej pripomienky administruje združenie VIA IURIS v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov. Tieto informácie sú vypracované v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

 

PODPISOVANIE PRIPOMIENKY BOLO UKONČENÉ

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30414 signatures so far

Latest signatures

  • Milan Greň, Košice
  • jozef matlovic, zohor
  • monika vilsmeier, Uderina
See all signatures