Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka

EKOFÓRUM - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií

 

 

EKOFÓRUM je sieť 20 organizácií, spojených zmluvou, ktorá vymedzuje zdieľaný hodnotový a komunikačný priestor.

Kto tvorí EKOFÓRUM?

 

Názov členskej organizácie Sídlo členskej organizácie Štatutárny zástupca
     
Asociácia strážcov chránených území Slovenska Spišská Nová Ves Zdeněk Pochop
Brečtan Nové Mesto nad Váhom Ing. Dana Kašparová

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)

Zvolen Ing. Miloš Veverka, PhD.
Dubnická Environmentálna Skupina Dubnica nad Váhom Marek Kurinec
Klub Strážov Považská Bystrica Mgr. Juraj Smatana
Lesoochranárske zoskupenie Vlk Tulčík Ing. Juraj Lukáč
Nádej pre Sad Janka Kráľa Bratislava Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Občianske združenie TATRY Liptovský Mikuláš Mgr. Rudolf Pado (IN MEMORIAM)
Ochrana dravcov na Slovensku Bratislava Jozef Chavko
Pre Prírodu Trenčín RNDr. Katarina Rajcová, Mgr. Daniel Stankovič a Ing. Drahomír Stano
Priatelia Zeme-CEPA Ponická Huta Magdaléna Grambličková
Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu - REC Slovensko Bratislava Ing. Vladimír Hudek, CSc.
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko Bratislava Mgr. Miroslav Demko
SOSNA Družstevná pri Hornáde Ing. Štefan Szabó, PhD.
VIA IURIS Banská Bystrica Milan Šagát
     
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava Mgr. Juraj Hipš
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín Mgr. Richard Medal
Priatelia Zeme - SPZ Košice Martin Valentovič
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku Bardejov Ing. Martin Ceľuch, PhD.
Združenie Slatinka Zvolen Ing. Lesanka Blažencová