Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Dokumenty / Dokument, prijatím ktorého zanikol samostatný výbor NR SR pre životné prostredie
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Dokument, prijatím ktorého zanikol samostatný výbor NR SR pre životné prostredie

Bratislava júl 2006

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY

___________________________________________________________________


IV. volebné obdobie
Číslo: 1193/200610


N á v r h


na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky

___________________________________________________________________Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky z r i a d i l a okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány tieto ďalšie výbory:


Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

(§ 45 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.


Bratislava júl 2006