Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Dokumenty / Ministerstvo výstavby pripravuje rozšírenie vyvlastňovania a zúženie účastníctva občanov
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Ministerstvo výstavby pripravuje rozšírenie vyvlastňovania a zúženie účastníctva občanov

Pracovný text, 2007-07-11
Dostal sa ku mne pred minutkou pripravovany material ministerstva vystavby.
Po tom, ako ministerstvu dopravy s pozehnanim opozicie presla novela
urychlovania vyvlastnenia pre dialnice a cesty, legislativci nelenia a
pripravil hned "update".

Podstatnych zmien je velmi vela (a je to zamer menit legislativu, ktora je
ucinna este len 10 dni):

- To, co platilo pre dialnice, ma rozsirit aj na ostatne zamery, tzv.
"strategicke" stavby.

- Postup vyvlastnovania, ktory bol prijemne lahky pre investora a velmi
nevyhodny pre vlastnika sa este viac pritvrdi pre vlastnika a investor sa uz
vlastne ani nemusi obtazovat a vobec sa zaoberat, komu vobec pozemok pre
jeho "strategicky" zamer patri. Napr. tam najdete, ze vlastnik sa ma chodit
pozerat na uradnu tabulu a prihlasit sa sam. Odvolanie nema odkladny ucinok
a sud nemoze odlozit vykonatelnost. O vyske nahrady sa nemoze polemizovat.
To sa meni aj v pripade vystavby dianic.

- Strategickou je aj taka buduca stavba, pre ktoru staci, ze o nej vlada
rozhodne, ze je dolezita na zabezpecenie verejnych potrieb.

- No a samozrejme, su tam ustanovenia o tom, ze zainteresovana verejnost ma
postavenie zucastnenej osoby.

Nedari sa mi zatial najst primarny zdroj tejto novely. K mailu prikladam
dokument, a na konci tohto mailu nasleduje vyber najkontroverznejsich
ustanoveni - ano, je ich tak vela. Dobre si ich pozrite, ak vlastnite nejaky
pozemok, byt alebo dom. (Pokojne aj s Bezdedom).

Uf, tak to je velmi neprijemna letna nadielka, stavame sa hrackami v rukach
nasej vlady.

Nejaky napad ci nazor?

Je to velmi sporna novela, ale chural to ma vyskusane, ze to prejde. Celkom
sa viem vzit do koze motoristov, ktori zmeny legislativy pre vystavbu
dialnic na ukor vlastnikov ticho tolerovali. A zrejme je to "vacsina".
Tentoraz sa vsak tyka kohokolvek, kto ma zaujimavy "pozemok" - a neda sa
predvidat na aky ucel, preco a pre koho. Spolu s tradicnym nezaujmom o
uradnu tabulu, povinnostou vlastnika aktivne sa prihlasit do
vyvlastnovacieho konania ak si chce uplatnit nejake(?) svoje prava - a na
druhej strane odstranenim povinnosti investora sa vobec vaznejsie zaoberat
otazkou, ze komu vlastne cudzi pozemok patri --- sa mame na co tesit.Vyber niektorych pikosiek:


(2) Ak podmienky na umiestnenie strategickej stavby nie sú určené schváleným
územným plánom zóny, 4) uskutoční sa územné konanie podľa osobitného
predpisu.

(6) V návrhu na začatie konania navrhovateľ neuvádza zoznam účastníkov
konania ani označenie pozemkov podľa osobitného predpisu.

(7) Ak je strategický pozemok lesným pozemkom, územné rozhodnutie možno
vydať aj bez súhlasu vlastníka alebo správcu a bez záväzného stanoviska
príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

(8) Ak by stavebná činnosť na strategickom pozemku mohla sťažiť alebo
znemožniť budúcu realizáciu strategickej stavby, stavebný úrad môže
rozhodnúť o stavebnej uzávere podľa osobitného predpisu.

(3) Navrhovateľ nie je povinný preukazovať, že sa pokúsil o získanie práva k
strategickému pozemku alebo k stavbe na ňom postupom podľa osobitného
predpisu.

(5) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie na prerokovanie návrhu iba
vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho
pojednávania.

(1) V odvolaní proti rozhodnutiu o vyvlastnení musí byť uvedené, či
smeruje proti
a) výroku o predmete, rozsahu a účelu vyvlastnenia,
b) výroku o výške náhrady a spôsobe jej úhrady,
c) inej časti výroku rozhodnutia o vyvlastnení, ktorá musí byť v
odvolaní vymedzená.

(2) Odvolanie, ktoré podľa jeho obsahu nebolo podané z dôvodov uvedených
v ods. 1 písm. a), nemá odkladný účinok na rozhodnutie v časti o predmete,
rozsahu a účele vyvlastnenia.

(3) Ak bolo odvolanie podané z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. a) a
zároveň z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. b) alebo c), odvolací orgán môže
rozhodnúť v časti týkajúcej sa skutočností uvedených v ods. 1 písm. a)
samostatným rozhodnutím.

(4) Odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu vydanému v spoločnom
konaní nemá odkladný účinok vo vzťahu k inému účastníkovi konania, ktorý
odvolanie nepodal.

(2) Každý, kto strategický pozemok alebo stavbu na ňom užíva, je povinný
umožniť znalcovi vykonať miestnu ohliadku strategického pozemku alebo stavby
na ňom za účelom získania podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku

(3) Výška náhrady určená podľa odsekov 1 a 2 je záväzná pre celé
vyvlastňovacie konanie, ak nie je ďalej ustanovené inak.

§ 19 Ak je proti právoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení podaná žaloba podľa
osobitného predpisu 25), vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení nemožno
odložiť.

§ 20 Na účely tohto zákona je dôkazom o zisťovaní vlastníka strategického
pozemku alebo stavby na ňom doklad o jeho zisťovaní v registri podľa
osobitného predpisu 26) a verejná vyhláška, ktorá obsahuje výzvu na
prihlásenie sa vlastníka strategického pozemku

§ 22 Lehoty ustanovené v osobitných predpisoch 27) v prospech účastníka
konania možno rozhodnutím príslušného orgánu skrátiť...
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

§ 27a znie:

"27a

Zainteresovaná verejnosť podľa § 26 a 27 má v konaniach podľa cestného
zákona27) a podľa stavebného zákona,28) v ktorých predmetom konania je
strategická stavba,34a) postavenie zúčastnenej osoby.34b)".(1) Inou strategickou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba, o
ktorej vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") rozhodne, že jej
realizácia je vo verejnom záujme.

(2) Vláda môže rozhodnúť podľa odseku 1, ak ide o stavbu
c) nevyhnutnú pre zabezpečenie iných dôležitých verejných potrieb.


(5) Doba platnosti osvedčenia je tri roky. Ak hrozí vznik závažnej ujmy,
ministerstvo môže na písomnú žiadosť držiteľa osvedčenia doručenú najmenej
30 dní pred uplynutím doby platnosti osvedčenia predĺžiť dobu platnosti
osvedčenia o jeden rok, a to aj opakovane.


(1) Umiestnenie diaľnice sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej
technického riešenia v mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase
spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady
investor diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.

(2) Ak podmienky na umiestnenie strategickej stavby nie sú určené schváleným
územným plánom zóny, 4) uskutoční sa územné konanie podľa osobitného
predpisu. 9)

(3) Podkladom pre územné konanie o umiestnenie strategickej stavby je
územnoplánovacia dokumentácia. Ak ku dňu začatia územného konania nie je
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, podkladom je,
a) ak ide o diaľnice, okrem spracovaných územnoplánovacích a
existujúcich iných podkladov aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou,
b) ak ide o iné strategické stavby, urbanistická štúdia.


(1) Dňom zápisu vlastníckeho práva držiteľa osvedčenia k strategickému
pozemku alebo k stavbe na ňom do katastra nehnuteľností zanikajú k nim práva
tretích osôb...


(1) Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely alebo konania o vyňatie lesného pozemku na iné
účely ako na plnenie funkcií lesov, ak ide o strategický pozemok, je len
držiteľ osvedčenia.

(2) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesného pozemku podľa odseku
1 nemusí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného
pozemku.
« Február 2023 »
Február
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

4704 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, NE
 • James S., Los Angeles, TX
 • James S., Los Angeles, WV
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

5016 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WV
 • James S., Los Angeles, NC
 • James S., Los Angeles, LA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13636 signatures so far

Latest signatures

 • Marta Henzelyová, Prešov
 • Zoja Bačová, Terňa
 • Nikolaj Bača, Terňa
 • Jana Stachurová, Prešov
 • Ing. Alexander Bača, Terňa
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • michal simun, Bratislava
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

 • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30414 signatures so far

Latest signatures

 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
 • monika vilsmeier, Uderina
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3325 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52787 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71352 signatures so far

Latest signatures

 • Vojtech Maník, Prešov
 • Alexander Jalc, Lubotice
 • Anna Karčová, Humenné
 • Anna Karčová, Humenné
 • Lucia Hoxha, Brezno
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23855 signatures so far

Latest signatures

 • Monika Filinová, Trenčín
 • Monika Filinová, Trenčín
 • Pavol Čomaj, Trnava
 • Zuzana Žiaková, Vígľašská Huta Kalinka
 • Martin Malucky, Kráľovce
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
 • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

836 signatures so far

Latest signatures

 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
 • Gabriela Horková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'