Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Dokumenty / Žiadosť o informácie - zákaz poskytovania informácií o reorganizácii v štátnej ochrane prírody
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Žiadosť o informácie - zákaz poskytovania informácií o reorganizácii v štátnej ochrane prírody

Od: brinzik@ekoforum.sk
Predmet: ziadost o informacie
Dátum: Pon, Február 12, 2007 12:07 am
Komu: mizerak@sopsr.sk
Kópia: silvia.kucejova@sopsr.sk

Ing. Ján Mizerák
generálny riaditeľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Lazovná 10
974 01 Banská Bystrica


V Bratislave, 11. 2. 2007

Vážený pán generálny riaditeľ,

najväčšia platforma environmentálnych mimovládnych organizácií -
EKOFÓRUM oslovila niekoľko správ Národných parkov a CHKO za účelom
získania relevantných informácií o prebiehajúcej reorganizácii Štátnej
ochrany prírody SR (ŠOP SR) a plánovanom prepúšťaní zamestnancov. Vzhľadom
k disciplinovanému prístupu oslovených zamestnancov ŠOP SR odvolávajúcich
sa na interné predpisy organizácie a pokyny generálneho riaditeľa nám
nebolo umožnené štandardným spôsobom získať požadované informácie priamo
od organizačných útvarov ŠOP SR. Národné parky a CHKO sú v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. povinnými osobami, preto sme presvedčení, že by
predmetnými informáciami mali disponovať.

Preto sa, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov, obraciame na Vás, pán generálny
riaditeľ, s požiadavkou sprístupnenia nasledovných informácií:

1. Všetky interné predpisy a pokyny, na základe ktorých nemôžu zamestnanci
ŠOP SR bez vedomia alebo súhlasu generálneho riaditeľa sprístupňovať
informácie týkajúce sa reorganizácie ŠOP SR a prepúšťania zamestnancov.

2. Celkový rozsah obmedzení pri sprístupňovaní informácií organizačnými
útvarmi ŠOP SR vyplývajúcich z interných predpisov a pokynov generálneho
riaditeľa.

Uvedené informácie žiadame zaslať v elektronickom formáte (RTF, DOC, PDF,
JPG, TIFF, BMP a pod.) elektronickou poštou (e-mailom) na adresu:
brinzik@ekoforum.sk

Ďakujeme za spoluprácu.

S úctou


Marek Brinzík
EKOFÓRUM


mailto: silvia.kucejova@sopsr.sk , mizerak@sopsr.sk

This is the mail system at host mailserver.sopsr.sk.

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<silvia.kucejova@sopsr.sk>: delivery via local: alias expanded

<mizerak@sopsr.sk>: delivery via local: delivered to mailbox