Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

Presadzovanie trvalo udržateľných alternatív v praxi, prioritné oblasti: poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; pesticídy; odpadové hospodárstvo; voľnočasové aktivity, duchovný rozvoj spoločnosti.
CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy

Logo organizácie CEPTA

Právna forma: občianske združenie

Región pôsobenia: Zvolen a okolie, SR, EÚ

Štatutárny zástupca: Daniel Lešinský

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Daniel Lešinský

Ďalší aktivisti organizácie: Miloš Veverka

Počet zamestnancov:

Počet dobrovoľníkov: 15 riadnych + 10 pridružených členov

Poštová adresa: CEPTA, CDV-TU, Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Elektronická adresa: lesinsky(a)changenet.sk

Telefonická adresa: 0905/581076

Webová stránka: www.cepta.sk

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

 

Považujeme za dôležité presadzovať princípy trvaloudržateľného života v každodennom živote (kódex členov OZ CEPTA), neostať len pri slovách a politike a začať predovšetkým od seba. V rámci svojich kapacít a možností sa snažíme prispievať k pozitívnemu rozvoju na lokálnej až globálnej úrovni.

Máme osobné právo rozhodovať – slobodnú vôľu konať ale rovnako nesieme aj osobnú zodpovednosť za všetky naše rozhodnutia. Považujeme za dôležité rovnocenne zohľadňovať a minimalizovať negatívne dopady našich rozhodnutí na životné prostredie, prírodu, živé bytosti a ostatných ľudí na Zemi.


Projekty a účasť na projektoch:

Clean Air – čisté ovzdušie (EÚ LIFE+ projekt): http://www.cepta.sk/index.php/sk/clean-air-ciste-ovzdusie-projekty-736;

Klíma bez sadzí – Soot Free For the Climate (EÚ – Climate Works projekt): http://www.cepta.sk/index.php/kvalita-ovzdusia/123-informacie-o-teme-a-kontakty/454-klima-bez-sadzi-informacny-letak?lang=sk

Komunitou podporované poľnohospodárstvo: „CSA for Europe“ (Grundtvig projekt „Učiace sa partnerstvá“): http://www.cepta.sk/index.php/sk/lokalna-potravinova-komunita;

Oz CEPTA podporuje, koordinuje aj ďalšie, neprojektové ale dôležité aktivity ako napr. koordinácia Agro-eko fóra (platformu mimovládnych organizácií presadzujúcich udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka), Lokálnu potravinovú komunitu vo Zvolene. Aktívne sa zapájame do procesu tvorby a monitoringu EÚ fondov v programovacom období 2007-2013 ako aj 2014-2020.

Ďalšie základné informácie o organizácii: