Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / Priatelia Zeme - CEPA

Priatelia Zeme - CEPA

Združenie je neziskovou organizáciou so sídlom v Ponickej Hute. Jeho cieľom je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.
Priatelia Zeme - CEPA

Logo organizácie Priatelia Zeme

Právna forma: občianske združenie

Región pôsobenia: miestna, regionálna, národná i medzinárodná úroveň

Štatutárny zástupca: Juraj Zamkovský

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Roman Havlíček

Ďalší aktivisti organizácie: Darina Diošiová, Roman Havlíček, Sarah Huffman, Ivan Lesay, Katarína Lukáčová, Martin Novák, Miriam Uramová, Inka Zibrinová, Michal Zibrin

Počet zamestnancov: 10

Počet dobrovoľníkov: cca 20

Poštová adresa: Ponická Huta 65, 976 33 Poniky

Elektronická adresa: cepa (a) priateliazeme.sk

Telefonická adresa: 048 4193718

Webová stránka: www.priateliazeme.sk/cepa

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktoré nadväzuje na ciele Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA). Vzniklo inštitucionalizáciou programu CEPA Udržateľná ekonomika, prebralo práva a záväzky vyplývajúce z realizácie tohto programu, pokračuje v ňom a ďalej ho rozvíja.

Združenie je neziskovou organizáciou so sídlom v Ponickej Hute. Jeho cieľom je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.

Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú, podporujú a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručností a schopností svojich členov a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť.


Ďalšie základné informácie o organizácii: