Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / Nádej pre Sad Janka Kráľa

Nádej pre Sad Janka Kráľa

Ciele občianskej iniciatívy pôsobiacej v Petržalke: Informovanie verejnosti o zásahoch do životného prostredia hl.mesta Bratislava a postupoch samosprávnych orgánov, umožniť verejnosti vyjadriť svoj postoj k tejto činnosti. Priama ochrana prírody a životného prostredia podľa platných zákonov, podpora a spolupráca s inými organizáciami chrániacimi ŽP, občianske a ľudské práva. Presadzovanie etiky do činnosti samospravných orgánov, presadzovanie a podpora nových nezávislých foriem občianskej komunikácie a vzájomnej podpory v oblasti ochrany a rozvoja ŽP, občianskych a ľudských práv.
Nádej pre Sad Janka Kráľa

Územie chránené občanmi 27.9.2006

Právna forma: občianské združenie

Región pôsobenia: Bratislava, mestská časť Petržalka

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Ďalší aktivisti organizácie: Ing. Katarína Šimončičová, Ing. Anna Kovárová, Mgr. Ivana Brezinská, Ing. Ľuboš Hajdin,

Počet zamestnancov: 0

Počet dobrovoľníkov: 640

Poštová adresa: Švabinského 20, 851 01 Bratislava - Petržalka

Elektronická adresa: creative@fuxo.sk

Telefonická adresa: 0905/537102

Webová stránka: www.sad-janka-krala.eu

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

 

Ciele občianskej iniciatívy pôsobiacej v Petržalke: Informovanie verejnosti o zásahoch do životného prostredia hl.mesta Bratislava a postupoch samosprávnych orgánov, umožniť verejnosti vyjadriť svoj postoj k tejto činnosti. Priama ochrana prírody a životného prostredia podľa platných zákonov, podpora a spolupráca s inými organizáciami chrániacimi ŽP, občianske a ľudské práva. Presadzovanie etiky do činnosti samospravných orgánov, presadzovanie a podpora nových nezávislých foriem občianskej komunikácie a vzájomnej podpory v oblasti ochrany a rozvoja  ŽP, občianskych a ľudských práv.

Projekty a účasť na projektoch:

 • kampaň za záchranu lesíka Krasovského - Einsteinova /14 000 petícia/
 • kampaň za ochranu okolia Sadu Janka Kráľa / ÚCHO - územie chránené občanmi 27.9.2006 /
 • Aupark Tower
 • Štadión Artmedia
 • Celomestské centrum Petržalka
 • Rýchlodráha Petržalka / petícia proti výstavbe 4 prudovej cesty pri chorvatskom ramene /
 • Chorvátske rameno Petržalka
 • Záchrana storočného platanu - River Park
 • Občianské projekty parkov / park Krasovského, park Chorvátske rameno- zelena os Bratislavy /

 

 


Ďalšie základné informácie o organizácii:

 

 

 

 • Občianská iniciatíva bola založená v roku 2005, Občianské združenie zaregistrované v roku 8.11.2006
 • člen Voľného združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií