Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / Združenie Slatinka

Združenie Slatinka

Misiou združenia Slatinka je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt najmä v povodí rieky Slatina, priama účasť a zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie, environmentálna výchova a vzdelávanie.
Združenie Slatinka

Logo Združenie Slatinka

Právna forma: občianske združenie

Región pôsobenia: celoslovenská pôsobnosť

Štatutárny zástupca: Ing. Martina Paulíková

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Ing. Martina Paulíková

Ďalší aktivisti organizácie: Alexander Vágner

Počet zamestnancov: 1 + 1/2

Počet dobrovoľníkov: cca 20

Poštová adresa: ulica Bela IV. č. 6, 960 01 Zvolen

Elektronická adresa: slatinka(a)changenet.sk

Telefonická adresa: 045/5331775, 0915/811195

Webová stránka: www.slatinka.sk

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

Združenie vzniklo na jeseň 1993 ako reakcia občanov na snahy o znovuoživenie projektu kontroverzného vodného diela Slatinka. Našim poslaním je činnosť v povodí rieky Slatina zameraná najmä na ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt.
Máme viac ako 600 členov nielen z regiónu, ktorého sa výstavba vodného diela Slatinka priamo dotýka, ale aj z celého Slovenska. Ďalších viac ako 1200 občanov vyjadrilo združeniu podporu podpisom pod petíciu požadujúcu nezačínať s výstavbou VD Slatinka.

Projekty Združenia Slatinka:
Zachráňme Slatinku
Úprava verejných priestranstiev
Zelené námestie
Park Lanice
Monitoring mokradí
Environmentálna výchova a vzdelávanie

Ďalšie základné informácie o organizácii:

Stanovy združenia Slatinka
Ekoporadňa Zelená Skrinka
Databáza rozhodnutí - precedentné rozhodnutia z oblasti EIA, územného plánovania, účastníctva v konaniach, získavania informácií a ochrany prírody.