Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / O nás / Členovia / Občianske združenie TATRY

Občianske združenie TATRY

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) vzniklo v októbri 2000 zo skupiny ľudí, ktorí sa podieľali na ochrane a tvorbe životného prostredia v podtatranskej oblasti od decembra 1998. Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektami a ďalšími mimovládnymi organizáciami.
Občianske združenie TATRY

Logo OZ TATRY

Právna forma: občianske združenie

Región pôsobenia: OZ TATRY realizuje lokálne, regionálne  a celoslovenské projekty.

Štatutárny zástupca: Mgr. Rudolf Pado (predseda)

Zástupca organizácie v sieti Ekofórum: Mgr. Rudolf Pado

Ďalší aktivisti organizácie: RNDr. Jana Júdová, PhD. (členka predsedníctva), Karin Mikulová (členka predsedníctva)

Počet zamestnancov: 1

Počet dobrovoľníkov: 3 (počas akcií okolo 30 – 50)

Poštová adresa: OZ TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš

Elektronická adresa: oztatry@slovanet.sk

Telefonická adresa: 044 / 553 10 27, 0903 028 364

Webová stránka: http://www.naskladkyniesmekratki.sk/

Stručná charakteristika organizácie, realizované projekty:

OZ TATRY je environmentálna mimovládna organizácia, ktorá má svoju dlhodobú víziu zadefinovanú v „Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne“, ktorý má nasledovné podprogramy:

 • Výchovno – vzdelávacie aktivity
 • Obnova nelesnej drevinovej vegetácie
 • Občiansky monitoring vodných tokov (životného prostredia)
 • Manažment chránených území a druhová ochrana
 • Propagácia bioproduktov a tradičných remesiel
 • Ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi

 

OZ TATRY je držiteľom nasledovných cien:

 • japonskej environmentálnej ceny „Sasakawa Environmental Award“ (2000, 2002),
 • „Národnej ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 2004“,
 • Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou – „MOST 2006“,
 • britskej environmentálnej ceny „International Green Apple Awards“ (2007),
 • Ceny odpadového hospodárstva „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívny počin (2010),
 • Ceny Nadácie Orange za regionálny rozvoj (2011).

Predseda organizácie Mgr. Rudolf Pado je držiteľom CENY LIPTOVA 2000 v kategórii “Ochrana a tvorba životného prostredia.”

 

OZ TATRY zabezpečuje, realizuje, organizuje a pripravuje:

 

 • prednášky a interaktívne programy
 • výstavy
 • korešpondenčnú školu ekológie
 • semináre
 • exkurzie
 • environmentálne súťaže a projekty
 • informačné a vzdelávacie materiály
 • publikácie
 • konzultácie
 • dobrovoľnícke aktivity
 • absolventskú prax ...

Ďalšie základné informácie o organizácii:

Člen medzinárodnej organizácie Danube Environmental Forum (DEF),  Slovenskej Klimatickej Koalície , Agro-eko fóra a platformy Ekofórum.

 

aktualizované dňa 27. 6. 2021