Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Tlačové správy / List vojvodovi z Edinburghu
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

List vojvodovi z Edinburghu

2008-10-24
HRH The Duke of Edinburgh
(Jeho Kráľovská Výsosť Vojvoda z Edinburghu)

Vaša Kráľovská Výsosť,

v hlbokej úcte a dôvere sa na Vás obraciame s prosbou o podporu občanov Slovenska v ich snahe o zachovanie existencie národných parkov a rezervácií Slovenska. Ich význam ďaleko presahuje hranice našej krajiny a patria medzi územia európskeho významu, chránené vtáčie územia, národné parky, biosférické rezervácie a lokality Svetového dedičstva UNESCO.

Prírodovedcov, ale aj všetkých vzdelaných ľudí šokovali informácie o úvahách IUCN a iných svetových ochranárskych inštitúcií, že medzinárodný štatút Tatranského národného parku môže byť revidovaný kvôli hospodárskym zásahom v rezerváciách. Nezávislá odborná verejnosť presadzuje, aby sa v prírodných rezerváciách, teda aspoň na 2 % územia Slovenska neťažilo ani inak nezasahovalo, pretože tieto rezervácie boli zriadené na ochranu a výskum prírodných procesov vrátane veľkoplošných prírodných disturbancií. Okrem toho, mnoho vysokokvalitné ekologické štúdie preukázali, že procesy prirodzenej obnovy, sekundárnej ukcesie
a obnovy po disturbanciách predvídateľne vedú k vyššej stabilite a lepšej biodiverzite ako umelá obnova lesa. Namiesto vedeckej diskusie o týchto poznatkoch sa zo strany slovenského ministerstva životného prostredia plánuje postihovanie vedcov za prieskumy v rezerváciách. Pripravujú sa trestnoprávne postihy občanov, ktorí s odvolaním sa na svoje ústavné povinnosti bránili vstupu kamiónov, traktorov a samotnej ťažbe dreva, devastujúcej vzácne biotopy v Tichej a Kôprovej doline, v rezervácii s najprísnejším stupňom ochrany. Vyše 2000 ľudí zo Slovenska, Čiech aj Poľska prišlo prejaviť podporu nezasahovaniu v rezervácii vyhlásením „Územia chráneného občanmi“, vyše 28 000 ľudí podpísalo proti zásahom svoj protest, a v súčasnosti prebiehajúcu petíciu „Stromy, o ktoré sa nemusíme báť“ podpísalo už vyše 22 000 ľudí.

Občania v Košiciach usporiadali tichý protest „Odborne, nie politicky“, keď sa dozvedeli o nátlaku na inšpektorku životného prostredia, ktorá zastavila ťažbu v Tichej doline. Proti plánom na ťažbu v Tichej a Kôprovej doline vystúpilo už 109 renomovaných slovenských vedcov a akademikov z oblasti prírodných vied i lesníctva, protestovala aj Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Zásahy považuje za nelegálne aj WWF. Na nátlak zo strany nadriadených, vedúci k prekrúcaniu a zamlčiavaniu vedeckých poznatkov, upozornilo listom 182 pracovníkov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, z ktorých už značnú časť prepustili z práce. 130 vedcov žiadalo ministerstvá o okamžité zastavenie chemických postrekov v Národnom parku Nízke Tatry, avšak bez akejkoľvek reakcie kompetentných úradníkov. Ekofórum, sieť dvadsiatich najvýznamnejších enviromentálnych mimovládnych organizácií Slovenska, zaslalo niekoľko listov a výziev ministrovi životného prostredia, Ekofórum aj vedci spoločne zaslali žiadosť o vypočutie druhej strany v tomto spore. Listy a výzvy nielenže neboli akceptované, ale kompetentní ich ponechali bez akejkoľvek odpovede. Najväčšia lesoochranárska mimovládna organizácia Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktorá vyhrala desiatky súdnych procesov proti štátnej správe, dosiahla miesto obnovenia zákonnosti postupu úradníkov pri ochrane prírody len šikanovanie a poškodzovanie svojho dobrého mena.

Médiá síce väčšinou dávajú priestor obom stranám, ale televízna rada už upozornila, že jediná odborná diskusia v štátnej televízii o probléme rezervácií a ich ochrane po veternej smršti bola jednostranná. Štátna moc v zastúpení ministerstva životného prostredia pred týždňom ohlásila ďalšie opatrenia nezlučiteľné s poslaním národného parku, ako aj skutočnosť, že o týchto opatreniach nebude s nikým diskutovať.

Ako je z vyššieuvedeného zrejmé, cieľom tohto listu je informovať Vás, že medzi štátnou správou a občanmi sa zo strany štátnej správy utlmila nielen komunikácia o zachovaní národných parkov a rezervácií Slovenska, ale i možnosti efektívne uplatňovať ústavné právo obyvateľov na zdravé životné prostredie.

Príčinou tohto stavu je podľa nášho názoru viacero zákonných úprav, ktoré spôsobili, že štátna správa prestáva byť nezávislá a silne podlieha tlakom úzkeho kruhu lobistických skupín. Prejavuje sa to potláčaním participácie občanov na správe svojho životného prostredia, oslabovaním kontrolných mechanizmov a transparentnosti, koncentráciou moci, problematickými tendrami, oslabovaním nezávislosti médií, odmietaním odborného dialógu, neplnením dohôd so správami iných národných parkov a presadzovaním riešení, ktoré napriek miliardovým dotáciám dlhodobo prinášajú len stratu, a to nielen finančnú, ale aj stratu našich najcennejších prírodných a krajinných hodnôt.

S úctou,

Ing. Karol Kaliský, lesník, bývalý pracovník Správy Tatranského národného parku
Ing. Pavol Polák, expert na lesné ekosystémy
Ing. Ján Topercer, CSc., samostatný vedecký pracovník Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici
Ing. Tomáš Vančura, bývalý riaditeľ Správy Tatranského národného parku
Anonymous says:
27. 10. 2008 17:20

Chcel by som vedieť, že pre tých pár ľudí, teda pre tých, ktorí sa podpísali pod ten list, kto dal právo, aby sa vyjadrovali v mene občanov Slovenska?

Nie som politicky činný, nie som v styku s nikým, kto je zainteresovaný na ťažbe, alebo ne-ťažbe dreva v Tatrách. Nepracujem v oblasti, ktorá by mala nejaké obchodné, alebo hospodárske záujmy v Tatrách.

Pre mňa Tatry znamenajú najmä možnosť oddychu a regeneráciu svojich síl.

Napriek tomu, že som vysokoškolsky vzdelaný, zrejme som podľa Vás nevzdelanec, lebo nie som šokovaný.

Žiadam Vás, aby ste Jeho Kráľovskej Výsosti Vojvodovi z Edinburghu oznámili, že minimálne jeden občan Slovenska si nepraje, aby ste ho zastupovali v otázke kalamity v Tatrách.

Štefan

Anonymous says:
27. 10. 2008 20:18

Vážený pán Štefan,

Jediné, čo tomu listu možno vyčítať je: "všetkých vzdelaných ľudí". V tom s vami nemožno nesúhlasiť.

Ing. Kaliský však nikde neuviedol, že zastupuje >>všetkých<< občanov Slovenska. Z toho vyplýva, že nemá žiadnu povinnosť vyhovieť vašej žiadosti. (Výroková logika tu jednoducho nepustí.)

S pozdravom, Pavel Devečka

Anonymous says:
27. 10. 2008 21:02

Dobrý večer pán Pavel (na anonymnom nete na priezvisku ani nezáleží). Nesúhlasím s vami.

V liste je napísané: „...s prosbou o podporu občanov Slovenska v ich snahe...“ Ani náznakom tam nie je napísané, že veľa, veľmi veľa občanov, si neželá takú podporu, lebo nie sú ochrancami lykožrúta. Dokonca pre obyvateľov Slovenska je charakteristické to, že evidentne nestoja o požadovanú podporu. Keby menovaní chceli napísať seriózny list, tak by napísali, že „prosia o podporu pre niektorých občanov Slovenska, ktorí majú snahu...“.

Takto ten list len potvrdzuje, že tí takzvaní ochrancovia prírody ustavične len zavádzajú.

Je zarážajúce, že pisatelia listu kráľovskej rodine oznamujú také klamstvá, ako: „Pripravujú sa trestnoprávne postihy občanov, ktorí s odvolaním sa na svoje ústavné povinnosti bránili vstupu kamiónov, traktorov a samotnej ťažbe dreva, devastujúcej vzácne biotopy v Tichej a Kôprovej doline,...“ Nie je to pravda. Keď niekto bude trestne stíhaný, tak len preto, lebo porušil trestný zákon.

Veď pisatelia listu vlastne tvrdia to, že Slovensko, ako člen EÚ, vedome porušuje ľudské práva, porušuje Ústavu SR, teda pisatelia listu špinavo ohovárajú Slovensko.

(čo sa týka „vzdelanosti“, urobili ste len preklep, alebo ste chceli napísať to, čo je v príspevku?)

Anonymous says:
28. 10. 2008 20:40

Ja si myslím, že táto formulácia je úplne v poriadku. Lebo ten, kto bude podporovať použitie chemických postrekov v Národnom parku TANAP, napriek vysokoškolskému diplomu nemôže byť múdrym a tým pádom ani vzdelaným človekom. Diplom a vzdelanie sú niekedy dva rozdielne pojmy. Použitie chemickýh postrekov proti lykožrútovi v Národnom parku nie je obhájiteľné z morálneho, ale ani z odborného hľadiska. V Európe sa to nikde nerobí. Sme jediní. Jediní barbari. Môžeme to s kľudným svedomím a na plné ústa povedať: KTO PODPORÍ POUŽITIE POSTREKOV ENDOKRINNÝM DISRUPTOROM (látka poškodzujúca hormonálny systém aj u ľudí) V TANApe JE BARBAR A NIE VZDELANÝ ČLOVEK. green

Anonymous says:
28. 10. 2008 22:01

Je možné s tebou rozumne diskutovať, keď napíšeš takú hlúposť, citujem ťa:

„...napriek vysokoškolskému diplomu nemôže byť múdrym a tým pádom ani vzdelaným človekom.“

Teda podľa teba len múdry môže byť vzdelaným. Z toho jednoznačne vychádza, že podľa teba, kto nemá vzdelanie, v žiadnom prípade nemôže byť múdry.

Možno ten tvoj myšlienkový pochod lykožrút by spapkal, ale ja nie.

A píšeš aj toto, citujem ťa: „Diplom a vzdelanie sú niekedy dva rozdielne pojmy.“

Prezradím ti jedno veľké tajomstvo, aj keď ťa s tým zarmútim. Diplom je oficiálnym dôkazom vzdelania.

Anonymous says:
31. 10. 2008 09:03

Jeho slová si vytrhol z kontextu a to robia len trulovia, prepáč. On napísal: Ja si myslím, že táto formulácia je úplne v poriadku. Lebo ten, kto bude podporovať použitie chemických postrekov v Národnom parku TANAP, napriek vysokoškolskému diplomu nemôže byť múdrym a tým pádom ani vzdelaným človekom. Napísal vymedzenie, kedy platí platí jeho tvrdenie o diplome. On to neaplikuje všeobecne ako argumentuješ Ty. Z jeho tvrdenia nič nevyplýva jednoznačne, ale len v relácii: AK... - TAK... Z logiky Ti dávam 5. V jednom s Tebou súhlasím. Diplom je oficiálnym dôkazom vzdelania a nikoho si tým nezarmútil. Zarmucuje skôr skutočnosť, že je to len oficiálny dôkaz a nie skutočný, objektívny, reálny. Zase z logiky 5. To je na reparát.

Anonymous says:
31. 10. 2008 17:29

Píšeš: „V jednom s Tebou súhlasím.“ A pokračuješ takto: „Zase z logiky 5.“

Máš ty teda čudnú logiku. Predpokladám, že aj ty si samozvaným ochrancom lykožrúta. Videl vás celý svet, ako ste šaškovali pred traktormi. No a vaša „logika“ je taká, že keď vás dobre platia, kašlete na logiku, kašlete na Tatry.

Anonymous says:
02. 11. 2008 14:17

Áno, čo je na tom nelogické? Jeho výrok potreboval akurát vymedzenie, takéto veci sa predsa nedajú zovšeobecňovať.....a častokrát ani tie ostatné. Tak asi tak.

Anonymous says:
08. 12. 2008 14:01

slovíčkarčenie

Anonymous says:
02. 11. 2008 19:51

Pán Štefan, fakt Vám ide o regeneráciu síl? Asi budete jediný, ktorý bez problémov pôjdete oddychovať a regenerovať svoje sily do takto postriekaných Tatier.

Anonymous says:
03. 11. 2008 15:12

V Tatrách dlho nebude žiadna regenerácia síl, žiadna radosť z krásy tatranských lesov. Postarali sa o to tí podplatení ochrancovia lykožrúta.

Teraz už sú len dve také možnosti, ktoré znamenajú pre normálnych ľudí len prehru. Buď necháme tatranské lesy na osud a budeme sa pozerať na zánik lesa, alebo sa pokúsime zachrániť pre budúce generácie aspoň niečo, aj keď za cenu chemického postreku.

Na jar, keď ma pred daňovým úradom prosíkali tí ochrancovia lykožrúta aby som im poskytol 2% zo svojej dane, mal som ich opľuť.

Anonymous says:
27. 10. 2008 22:32

Páni ochrancovia, podpísaní pod list vojvodovi, je mojou morálnou povinnosťou poďakovať, že robíte všetko to, čo je vo Vašich silách, aby ste zmiernili rozsah Tatranskej tragédie. Je to mojou morálnou povinnosťou, ako občana tohoto štátu, pretože ak nemám dosť síl a odvahy ja ísť proti "smeru", máte ju Vy, a to aj za mnohých, mnohých, mnohých ďalších ľudí, za všetkých, pre ktorých Tatry boli klenotom Slovenska a súčasne Európy, so svojimi endemitmi, čarovnými ekosystémami, ktoré nenájdete inde vo svete. Ja takú odvahu nemám, ani Vašu odbornosť, a nesmierne si Vás vážim za Váš aktívny postoj. Zároveň želám, aby Vaše kroky priniesli Slovensku prebudenie, pretože predovšetkým my, občania, musíme byť zodpovední za tú nádheru, ktorá nám bola zverená, za tú nesmiernu rozmanitosť života Západných Karpát. A lykožrút? Ten je od vekov súčasťou našej entomofauny. Jeho populácie už klesajú, pretože svoju úlohu už dokončuje, eliminoval slabý článok ekosystému, monokultúru. Príroda má svoje mechanizmy, ktoré mnohí ľudia nechcú vidieť, pretože chcú všetko teraz hneď, aj za cenu toho, že zásahy človeka nikdy nedosahujú porovnateľnú kvalitu a častokrát nezvratne narušia tisícročia budované ekosystémy. Je mi ľúto, ako Slováci dokážu prehliadať, čo sa s našou prírodou v mene ilúzie prosperity regiónu dnes deje. Hádam nikde inde vo svete by takéto ťažké zločiny voči Národnému parku ani neboli možné. Ešte raz Vám zo srdca ďakujem.

Anonymous says:
02. 11. 2008 14:39

Velky potlesk pre cloveka,ktory uvazuje aj srdcom a vazi si prirodu,a neohana sa vzdelanim,lebo pre prirodu moze byt nejaky diplom tak akurat ... Chranme si nase bohatstvo,bez postrekov

Anonymous says:
02. 11. 2008 19:55

Vážení pánové, ráda bych Vám touto cestou vyjádřila svou podporu, byť pouze morální... Někdo možná bude mít pocit, že jako občanka (dnes už) cizího státu nemám právo vyjadřovat se k problematice týkající se Slovenska, nicméně ochranu přírody považuji za velice důležitou, a to nejenom na lokální úrovni. Do Tater jezdím ráda, oblasti, ve kterých se plánují výše zmiňované neadekvátní a troufám si tvrdit, že i nebezpečné zásahy, znám a mám na ně pěkné vzpomínky. Již nějakou dobu s obavami sleduji plány slovenského MŽP a děsí mne, že pány politiky nezajímá (skutečná) ochrana přírody, veřejné mínění a snad ani zákony... (Rozhodně nemám v úmyslu pomlouvat slovenskou politiku, ani u nás to není o moc lepší.) Proto jsem ráda, že se našli lidé ochotní bojovat za správnou věc, i když si tím asi způsobí řadu problémů. Držím Vám (a hlavně Tatrám) palce a doufám, že se podaří zastavit chemickou i mechanickou likvidaci posledních zbytků přírody, které ještě lidstvo nestačilo zničit. Nikita, ČR

Anonymous says:
03. 11. 2008 15:25

Vraj do Tatier chodíte rada. Keď Vám môžem poradiť, tak už do Tatier nechoďte, keď nechcete plakať. Lykožrút dokonale zdevastoval tatranské lesy a keď to ostane bez zásahu, tak za krátky čas v Tatrách nebude ani jeden strom. Dobre ste čítala ANI jeden strom.

Po kalamite bola možnosť škody minimalizovať, ale tí "ochrancovia" vlastnými telami chránili lykožrúta. Žiaľ teraz už len s chemickým postrekom je možné zachrániť aspoň niečo z tej krásy, ktoré ste v Tatrách vídavala aj Vy.

Anonymous says:
12. 11. 2008 19:27

pravda je vzdy medzi....kedze sa mnozime ako hady tak musime pouzivat chemiu okolo seba, taki sme my ludia "cisty" od prirody..ale vsetko s rozumom a po dohode s druhou stranou....

to ze v tatrach sa stalo co sa stalo....sa deje vsade...comu sa hovori globalna katastrofa...pomaly sa priblizujuca (zrejme z tej chemie okolo nas, vsak?)

takze ked niekto tvrdi tvrdohlavo len jednu stranku veci je blb.....

ale to co sa deje na SVK je este prikraslene klientelizmom....uzurpaciou.....to je snad este horsie, pretoze to nicomu neprospieva

Commenting has been disabled.
« Júl 2024 »
Júl
PoUtStŠtPiaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6818 signatures so far

Latest signatures

 • Ľudovít Kukorelli, Nesvady,
 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3421 signatures so far

Latest signatures

 • Martin K., Žilina
 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

4704 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, NE
 • James S., Los Angeles, TX
 • James S., Los Angeles, WV
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

5016 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WV
 • James S., Los Angeles, NC
 • James S., Los Angeles, LA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1374 signatures so far

Latest signatures

 • Róbert Péter, Viničné,
 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13661 signatures so far

Latest signatures

 • peter tomasik, modry kamen
 • Ivana Hostová, Bratislava
 • Michal Babulic, Leopoldov
 • Zuzana Dobrovičová, Bratislava
 • Katarína Strýčková, Bratislava - Staré Mesto
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4265 signatures so far

Latest signatures

 • Linda Hauerová, Bratislava
 • Alexander Oross, Vojka nad Dunajom
 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2277 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Sojkova, Bratislava
 • Jana Surovcikova, Podunajske Biskupice
 • michal simun, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3814 signatures so far

Latest signatures

 • Slávka Kubošová, Nižná
 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2347 signatures so far

Latest signatures

 • Vladislav Amrein, Uhrovec
 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

 • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Štefan Szigeti, Trnava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3503 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52847 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71363 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Rusinko, Becherov
 • Jana Hachranová, Příbram
 • Jarmila Beresova, Cierne pole
 • Martin Štefík, Bratislava
 • JAN Svitic, Ladomirov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23876 signatures so far

Latest signatures

 • Jolanta Stańczyk, Radom
 • Soňa Čejková, Stupava
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Peter Vaculík, Trenčín
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
 • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

839 signatures so far

Latest signatures

 • andrea kršková, nitra
 • Lívia Ďuricová, Sereď
 • Marian Chovan, Presov
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákon o ochrane prírody

2210 signatures so far

Latest signatures

 • Dušan Majer, Kriváň
 • Tomas Kocis, Presov
 • Marta Jančušová, Liptovský Ondrej
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - územia eur. významu

2196 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Štrba, Svätoplukovo
 • Maria Schieberova, Bratislava
 • Matej Bulko, Podolie
 • Hana Kolarikova, Šurany
 • andrea kršková, nitra
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Máme radi ľudí a medvede

16804 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Zelenayová, Čachtice
 • Tamara Almášiová, Krompachy
 • Beáta Kordošová, Bratislava
 • Andrej Latka, Ivachnová
 • Dominika Koščová, Bardejov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'