Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Tlačové správy / Otvorený list zamestnanca a výzva na odstúpenie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Otvorený list zamestnanca a výzva na odstúpenie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

zahrnuté do:
[2017-10-13] Na základe už medializovaných pochybení Štátnej ochrany prírody, šikany zamestnancov zo strany vedenia organizácie ako aj ďalších v otvorenom liste popísaných pochybení, vyzývam týmto listom generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody, aby zo svojej funkcie odstúpil.

Na základe šikanóznych pokarhaní zo strany generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) za takzvané porušenia pracovnej disciplíny zasielam túto verejnú odpoveď na tieto krivé obvinenia. V prvom pokarhaní som mal porušiť pracovnú disciplínu účasťou na pracovnom stretnutí k Národnému parku Podunajsko na ministerstve životného prostredia. V druhom prípade som obdržal emailovú komunikáciu generálneho riaditeľa kde sa radí s advokátom, ako ma vyhodiť za prejavenie osobného názoru na sociálnej sieti a za diskusiu o fungovaní ŠOP SR. V poslednom pokarhaní dňa mi zamestnávateľ vyčíta, že som mal v pracovnom čase prednášku o Dunaji a ochrane prírody. ŠOP SR má okrem iného v pláne hlavných úloh pod kódom 05.02 aj environmentálne vzdelávanie, explicitne aj prednášky pre rôzne cieľové skupiny ktoré sa týka všetkých organizačných útvarov ŠOP SR. Environmentálne vzdelávanie je mimochodom na území hlavného mesta zo strany ŠOP SR mimoriadne podcenené (počet pracovníkov na environmentálnu výchovu na pracovisku Správy CHKO Dunajské luhy je slovom nula). Za týchto okolností považujem tieto pokarhania za trápnu šikanu zo strany zamestnávateľa.

V ŠOP SR pracuje veľké množstvo odborne zdatných ľudí, ktorí prácu vnímajú ako svoje poslanie a práca je pre nás zároveň hobby. So znepokojením sledujeme viaceré prípady pošliapania odborných a morálnych zásad v práci ŠOP SR. Za veľmi závažný problém považujeme klientelistické praktiky v prijímaní zamestnancov od úrovne strážcu prírody až po riaditeľa správy organizačnej jednotky. V prípade CHKO Dunajské luhy bola do pozície riaditeľky správy dosadená osoba bez relevantnej praxe a bez znalostí problematiky ochrany prírody územia, ktoré by mala riadiť. Máme dôvodné podozrenia, že výberové konanie na túto pozíciu bolo účelovo zmanipulované, inak by predsa museli uspieť uchádzači majúci základnú predstavu o problematike priestoru CHKO Dunajské luhy. Výberového konania na riaditeľa správy boli účastní aj odborne zdatnejší uchádzači s dokonalou znalosťou predmetného územia.

Napriek opakovaným upozorneniam o nevyhnutnosti potreby zabezpečenia stráže prírody nám boli na pozície strážcu dosadení už dvaja ľudia bez relevantného vzdelania a znalosti územia, či problematiky stráže prírody, ktorú by mal tento človek vykonávať. Jeden z týchto pracovníkov dosadený vedením organizácie strávil na pracovisku fyzicky len dva dni, po ktorých je na pracovisku trvale neprítomný a blokuje túto dôležitú pozíciu bez akéhokoľvek pozitívneho efektu pre zamestnávateľa, či ochranu prírody ako takú. Na túto skutočnosť generálny riaditeľ pri otázke ako je toto možné ani nereagoval. Stráž prírody je v Dunajských luhoch pre takúto politiku ŠOP SR doslova paralyzovaná. Pochybná zmluva s Komplexným záchranným systémom tejto situácii rozhodne nepomáha. Za týchto okolností, keď sú interné sily organizácie v oblasti stráže prírody v tomto priestore fatálne podhodnotené, považujem platenie externej spoločnosti za veľmi neefektívne a nesystémové vynakladanie finančných prostriedkov organizácie ako aj daňových poplatníkov.

Jedným z problémov ochrany prírody na Slovensku je komunikácia ochrany prírody a činností s ňou súvisiacich smerom na verejnosť. Na základe tejto vedomosti sme ako zamestnanci pracoviska Bratislava iniciatívne a dobrovoľne pred niekoľkými rokmi vytvorili profil pracoviska na sociálnej sieti Facebook. V nedávnej minulosti (leto 2017) nám bola od generálneho riaditeľa tlmočená požiadavka na okamžité stiahnutie niektorých našich príspevkov (inak povedané ich cenzurovanie). V týchto príspevkoch sa vzhľadom najmä na dlhodobé neriešenie kritickej situácie s výkonom pohotovosti na našom pracovisku snažíme verejnosti vysvetliť okolnosti, za ktorých vykonávame túto prácu a prečo nie sme schopní v reálnom čase vyhovieť všetkým volaniam o pomoc. V liste zaslanom generálnym riaditeľom riaditeľke správy CHKO Dunajské luhy nás krivo obviňuje z klamstva a zavádzania verejnosti. Toto má byť zástupný dôvod na stiahnutie týchto príspevkov. Trváme na tom, že sme na tejto stránke uverejnili iba pravdivé faktické informácie a myslíme si, že by vedenie organizácie malo svoju energiu venovať riešeniu tejto kritickej situácie a nie snahe o cenzurovanie informácií o týchto zásadných nedostatkoch.

Na bratislavskom pracovisku, ktoré je vo výkone tzv. pohotovosti suverénne najvyťaženejšie spomedzi všetkých pracovísk ŠOP SR, tak pretrváva kritická situácia, ktorú my zamestnanci zvládame len s vypätím všetkých síl. Bratislavské pracovisko a teda ani hlavné mesto Bratislava nemá do dnešného dňa k dispozícii žiadnu rehabilitačnú stanicu a tak sme nútení chránené živočíchy (najmä vtáky) prevážať na dennej báze mimo mesta do okolitých rehabilitačných staníc, ktoré veľkým počtom zvierat často zahltíme. Dostávame sa tak opakovane do neriešiteľnej situácie, keď sme nútení si zvieratá brať aj domov. Vykonávame činnosť, pri ktorej sme osobami prvého kontaktu s verejnosťou a o to dôležitejšie je, aby táto služba, ktorú sa ŠOP SR zaviazala plniť, fungovala a budovala tak dobré meno organizácie. Práve dobré meno organizácie je neriešením jej zásadných problémov ohrozené.

ŠOP SR vynaložila obrovské finančné prostriedky na tzv. komplexný informačný a monitorovací systém, ktorý napriek obrovským nákladom, ktoré naň boli vynaložené nespĺňa funkčnosť, ktorú naň odborní pracovníci kladú. Jedným z konkrétnych príkladov neefektívneho vynaloženia finančných prostriedkov bol napríklad aj nákup nálepiek so štátnym znakom na označenie chránených území. Tieto nálepky pôsobením slnečného žiarenia vyblednú už po dvoch – troch mesiacoch a teda nie len že neplnia svoj účel, ale sú aj hanbou pre organizáciu a krajinu ako takú.

Za jedno z najzávažnejších pochybení na úrovni riadenia organizácie, sú požiadavky na "úpravu stanovísk" na základe požiadaviek "zhora". Jedným z konkrétnych príkladov z pracoviska Správy CHKO Dunajské luhy Bratislava, je zmena stanoviska o vplyvoch hausbótov na životné prostredie. Napriek tomu, že sme opakovane žiadali o komplexné a kumulatívne posúdenie vplyvu týchto stavieb a s nimi súvisiacich činností na životné prostredie, bola táto naša požiadavka vedením organizácie preformulovaná na konštatovanie, že vplyv na predmet ochrany územia nie je dostatočne veľký na takéto posúdenie a teda povoľovanie môže veselo pokračovať ďalej.

Som hlboko presvedčený, že takéto riadenie tejto štátnej organizácie nie je v súlade s verejným záujmom. Domnievam sa, že zvýšená aktivita a záujem o prácu, by nemala v tejto krajine byť dôvodom na zbavovanie sa takýchto ľudí výpoveďou a ich zastrašovanie vykonštruovanými pokarhaniami. Nemyslím si že je v poriadku, aby sa po rozprúdení diskusie medzi zamestnancami rušili mailové konferencie v ktorých sa diskutuje, a aby sa zamestnancovi, čo takúto diskusiu začne, rušila dovolenka.

Vyzývam preto týmto generálneho riaditeľa ŠOP SR – pána Milana Boroša, aby odstúpil z funkcie a prestal takto podkopávať prácu v ochrane prírody. Prosím zamestnancov ŠOP SR, aby odkryli ďalšie pochybenia na ostatných správach chránených krajinných oblastí a národných parkov o ktorých existencii som bol informovaný. 

Mgr. Andrej Kovarik, pracovník Správy CHKO Dunajské luhy - pracovisko Bratislava

andrejkovarik@gmail.com

 

« Máj 2024 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6818 signatures so far

Latest signatures

 • Ľudovít Kukorelli, Nesvady,
 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3421 signatures so far

Latest signatures

 • Martin K., Žilina
 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

4704 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, NE
 • James S., Los Angeles, TX
 • James S., Los Angeles, WV
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

5016 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WV
 • James S., Los Angeles, NC
 • James S., Los Angeles, LA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1374 signatures so far

Latest signatures

 • Róbert Péter, Viničné,
 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13660 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Hostová, Bratislava
 • Michal Babulic, Leopoldov
 • Zuzana Dobrovičová, Bratislava
 • Katarína Strýčková, Bratislava - Staré Mesto
 • Lenka Miterková, Košice
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4265 signatures so far

Latest signatures

 • Linda Hauerová, Bratislava
 • Alexander Oross, Vojka nad Dunajom
 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2276 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Surovcikova, Podunajske Biskupice
 • michal simun, Bratislava
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3814 signatures so far

Latest signatures

 • Slávka Kubošová, Nižná
 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2347 signatures so far

Latest signatures

 • Vladislav Amrein, Uhrovec
 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7937 signatures so far

Latest signatures

 • Jozef Uhlík, Bratislava - Staré Mesto
 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Štefan Szigeti, Trnava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3325 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3502 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52846 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71363 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Rusinko, Becherov
 • Jana Hachranová, Příbram
 • Jarmila Beresova, Cierne pole
 • Martin Štefík, Bratislava
 • JAN Svitic, Ladomirov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23876 signatures so far

Latest signatures

 • Jolanta Stańczyk, Radom
 • Soňa Čejková, Stupava
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Tomas Belokostolsky, Zavar
 • Peter Vaculík, Trenčín
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

801 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
 • Eva Balajtiová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

839 signatures so far

Latest signatures

 • andrea kršková, nitra
 • Lívia Ďuricová, Sereď
 • Marian Chovan, Presov
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákon o ochrane prírody

2210 signatures so far

Latest signatures

 • Dušan Majer, Kriváň
 • Tomas Kocis, Presov
 • Marta Jančušová, Liptovský Ondrej
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - územia eur. významu

2196 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Štrba, Svätoplukovo
 • Maria Schieberova, Bratislava
 • Matej Bulko, Podolie
 • Hana Kolarikova, Šurany
 • andrea kršková, nitra
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Máme radi ľudí a medvede

16022 signatures so far

Latest signatures

 • Slávka Kukučková, Bratislava
 • Adriana Mellová, Nitra
 • Adriana Mellová, Nitra
 • Matus Tibensky, Bratislava
 • Daniela Lisá, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'